14. ročník AUTHOR Pražská padesátka 15. 9. 2012

Tradiční závod horských kol na trase z Dejvic na okoř a zpět. Závod zaměřený pro cyklistickou veřejnost.  Trať závodu : PRAHA – Dejvice, - Horoměřice,Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Nový mlýn, OKOŘ, Malé Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka - Dejvice...

Tradiční závod horských kol na trase z Dejvic na okoř a zpět. Závod zaměřený pro cyklistickou veřejnost.  

Trať závodu : 

PRAHA – Dejvice, - Horoměřice,Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Nový mlýn, OKOŘ, Malé Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka - Dejvice. Délka tratě je 50 km. 
 
Kategorie: 
 
Ženy: ZJ roč. 1997-94 ZA roč.1993-82, ZB roč. 1981-72, ZC roč. 1971-62 ZD roč. 1961 a méně
Muži: JUN roč.1997-94, MA roč. 1993-82, MB roč. 1981-72, MC roč.1971-62, MD roč. 1961-52, ME roč. 1951 a méně
Firemní týmy 
Ženské týmy
Rodinné - smíšené týmy 
Tandem 
 
PRAVIDLA:
 
Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálnímu počtu závodníků. 
 
Závod jednotlivců:
- zúčastnit se může každý člověk, který dosáhne v den závodu věku 15 let, cítí se zdráv, připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce (u závodníků 15-18 let také zákonný zástupce)
 
Závod týmů – ženských týmů:
- může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). Do soutěže ženských týmů se mohou přihlásit týmy sestavené pouze z žen. V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu.
 
Závod rodinných týmů:
- tým je složen ze tří až čtyř členů, kteří se cítí být rodinným týmem. V týmu musí být jedna dospělá žena starší 18 let, jeden muž starší 18 let a jedno až dvě děti, které v den závodu dosáhnou 10 let věku a nedosáhnou 18 let věku. Děti svoji kategorii nemají a jsou počítáni do kategorií J a ženy v celkovém umístění. Do soutěže se hodnotí součet časů tří nejlepších členů týmu. 
 
Účastník může být členem pouze jednoho týmu.
 
Další informace: http://www.mohila.cz