Aerodata, s.r.o., (Aerodata.....získejte nadhled)

Společnost Aerodata, s.r.o. byla založena v r. 2003 a předmětem jejího podnikání je letecké snímkování z malých výšek (do 200 m)z bezpilotních dálkově řízených leteckých prostředků. Její služby tvoří komplement ke kosmickému a leteckému snímkování a oproti těmto službám má řadu kompetetivních výhod. Je to především vysoké rozlišení snímků, které není možno klasickými metodami dosáhnout, zachování perspektivy a horizontu, dobře zachycený detail, který umožňuje přesnější digitální zpracování, přesná a snadno aktualizovatelná data, flexibilita a cena. Výsledkem jsou unikátní letecké snímky, které není možné jinými prostředky ve srovnatelné cenové realaci pořídit. 

Pro zákazníka je  k dispozici  výjezdové vozidlo, které v krátkém čase spolu s pilotem a operátorem (fotografem) dopraví potřebné  vybavení přímo na požadované místo snímkování. Jako nosiče jsou využívány radiově řízené vrtulníky,  letadla a Qatrokoptéry s příslušným technickým vybavením na palubě. Každý tento typ bezpilotních prostředků má své uplatnění pro dané  specifické podmínky. Je zajištěn  v reálném čase přenos obrazu na pult operátora, záznam videa, fotografování a lokalizaci pozemních objektů. Je tedy možnost přímo na místě rozhodnout (pohledem na monitor zobrazující skutečný  obraz z paluby nosiče), který pohled bude snímkován a jak. Výhody těchto technologíí lze stručně shrnout následovně:

Předletová příprava je minimální, proto nabízíme možnost okamžitého výjezdu k zákazníkovi. 
Místo určení není vázáno na existenci letištní plochy. Můžeme operovat v podstatě z jakékoli plochy  na poli, v kopci, v mokřině, atd. 
Snímkování z malých výšek lze provádět i v místech, kde není možný přelet pilotovaného prostředku. 
Doba letu je podstatně kratší než u pilotovaných prostředků. 
Při snímání obrazu z malé výšky nedochází ke ztrátě perspektivy, což není možné dosáhnout při fotografování z běžných prostředků (např. při použití teleobjektivu z letadla dochází k tzv. tunelovému jevu, což ještě více přispívá ke ztrátě perspektivy). 
Snímky si snadno zachovává horizont. 
Lze monitorovat i objekty ze vzduchu těžko přístupné (např. pro účely revize), jako jsou mosty, tovární haly, jeřábové konstrukce, komíny apod. 
Oproti standardním/pilotovaným prostředkům nabízíme výhodnou cenovou politiku. 
Naší základní obchodní strategií je věnovat maximální péči každému zákazníkovi a nabízet individuální řešení. Proto, při poskytování služeb, vždy posuzujeme zakázku tak, abychom maximálně uspokojili zákazníkovy potřeby (zákazník má obyčejně specifické požadavky, liší se i způsob dodávky, termín apod.). Na základě požadavků a představ vytvoříme ke každé poptávce nabídku, která obsahuje rozpis nutných nákladů, prostředků a celkovou cenu. 
 
Naše bezpilotní technologie a i díky dlouhodobému vývoji poskytujeme prakticky úplné portfolio služeb v tomto oboru. Jde o tyto produkty:
 
Letecké snímky
Letecký videozáznam
Indoor letecké snímky
Indoor letecký videozáznam
Outdoor letecké snímky
Outdoor letecký videozáznam
Pozemní snímky
Panoramatické letecké snímky
Prodej snímků z fotobanky
Vizualizace 
Virtuální prohlídky
 
Produkt  Virtuální prohlídky patří k novým produktům, který Aerodata zavedla.  Virtuální prohlídka je speciální fotografie (složená z více  fotografií), která zabírá určitý úhlový prostor v horizontální a vertikální rovině ve které se můžete pomocí myši nebo tlačítek pohybovat, libovolně otáčet, přibližovat nebo se oddalovat. Pro vás tak při prohlídce vzniká prostorový dojem, jakoby jste byli přímo ve fotografovaném prostoru. Virtuální prohlídky využívají plně 3600 panoramatické projekce a interaktivního ovládání. Jsou velmí efektivní a moderní formou prezentace. Jejich výhodou je to, že nejsou příliš datově náročné, což umožňuje i využití na Internetu. Jednotlivé dílčí virtuální prohlídky je možno mezi sebou interatkivně spojovat a vytvořit tak virtuální procházku, která umožňuje interaktivní prohlídku jak exteriéru, tak i interiéru daného objektu, nebo prostoru. Na rozdíl od videozáznamu nejste odkázáni na pohyb kamery a máte pohyb prostorem plně pod kontrolou. V případě potřeby u virtálních prohlídek interiéru používáme při fotografování kontrastních scén, např. výhled z okna techniku HDR (High Dynamic Range), kde daná scéna je nafotografována více expozicemi a následně počítačově zpracována. 
 
1. Single panorama
 
3600 horizontálně x 1150 vertikálně. Panorama je pořizováno přes speciální parabolické zrcadlo jediným snímkem. Velikost snímku je cca 4 Mpx a je to ideální levný produkt pro webové prezentace. 
 
2. Cylindrické panorama
 
3600 horizontálně x 700  vertikálně. Panorama je pořizováno z min. 12-ti  fotografií. Vyniká vysokou kvalitou, velikost fotografie je 100 – 200 Mpx, tisková kvalita.
 
3. Sférické panorama
 
3600 horizontálně x 1800  vertikálně. Panorama je pořizováno z min. 24  fotografií. Vyniká vysokou kvalitou, velikost fotografie je 100 – 300 Mpx, tisková kvalita.
 
4. Letecké panorama (Aerial 3600)
 
 Panorama je pořizováno z rádiem řízeného leteckého prostředku a o možno ho pořizovat jak jako cylindrické tak jako sférické.  Letecké panorama nabízíme jak typu HiVR  (záběry z výšky), tak i SkyVR (záběry z výšky až 200 m). 
 
Všechny produkty je možno mezi sebou kombinovat a vytvářet tak virtuální prohlídky exteriéru, tak i interiéru objektu.  Jednotlivé dílčí panorama jsou mezi sebou interaktivně propojeny šipkami. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Podporované prohlížeče: JAVA, FLASH, QUICKTIME, DEVALVR.
 
Cílová skupina zákazníků je díky šíři a kvalitě  produktů společnosti velmi šíroká, od projekčních kanceláří, stavebních společnosti, developerů, architektů, reklamních agentur, státní a městské úřady, obecní úřady, archeologové a památkáři, žurnalistů, hotelů a restaurací, správci nemovitostí, železnice až po soukromé osoby – majitelé rodinných domků, chat apod. Produkty společnosti Aerodata jsou pro všechny zákazníky, kteří požadují obrazové informace s prostorovým vjemem a v mimořádné kvalitě za rozumné ceny. 
 
Konečně poslední obor, kterým se zabýváme je specializovaný obchod s RC vrtulníky. Naleznete zde široký výběr RC vrtulníků od jednoduchých hraček až po špičkové závodní speciály. Nabízíme kompletní zázemí a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Nejsme jenom prodejci modelů. Součástí našich služeb je odborný servis, poradenství a pilotní škola, kterou ocení každý začínající pilot RC vrtulníku. 
 
K bližšímu seznámení se společností Aerodata, s.r.o. doporučuji navštívit následující webové stránky: