Právě se nacházíte:

Americká ruleta

Americká ruleta je kolo, které je složené ze dvou dílů. Jednoho statického – vnějšího v podobě velké mísy, a jednoho vnitřního - rotujícího disku. Na obvodu vnitřního rotujícího disku jsou vytvořeny přihrádky - jamky, každá má svoje číslo a je jich buď 37 nebo 38.

To podle toho, zda má ruleta dvě nebo jen jednu nulu. V našem případě je to nula jen jedna, takže počet jamek je 37. Kulička se posílá po obvodu velké statické mísy proti směru rotace vnitřního disku a po dopadu do příslušné jamky jednoznačně označí výherní číslo pro danou hru.  Krupiér toto číslo zřetelně označí tzv. dolly nebo markerem a zopakuje, spolu s oznámením jaká padla barva a zda je číslo sudé nebo liché  (např. 21 červená lichá).

Čísla na plátně (vyjma nuly) jsou rozdělena na červená a černá, sudá a lichá, malá a velká. Dále jsou ještě rozdělena na první, druhý a třetí tucet a první, druhý a třetí sloupec.

Cílem každé jednotlivé hry je co nejpřesněji, ještě před dopadem kuličky, určit buď přímo vítězné číslo nebo jeho barvu, jestli bude sudé či liché, velikost (hodnotu), event. v kterém tuctu  či sloupci se bude nacházet. A podle toho s jakou přesností toto číslo hráč určil se provádí výplata výher.

Tip na konkrétní číslo či nějakou jinou  možnost a variantu se provádí pomocí žetonů umístěných na plátno hracího stolu.

Žetony které nebyly umístěny správně na číslo které padlo nebo na nějakou z jeho variant prohrávají a krupiér si je vezme. Ostatní žetony jsou ponechány na svém místě a vypláceny v přesně stanoveném poměru. V případě že padne 0, prohrávají všechna čísla (vyjma žetonu event. vsazeného právě na 0).
 
Poměr vyplácení
Sázka na:

1 číslo                             -      35:1
2 čísla                             -      17:1
3 čísla                             -      11:1
4 čísla                             -        8:1
6 čísel                             -        5:1
tucet nebo sloupec      -        2:1
barvu                               -        1:1
sudá a lichá                  -        1:1
velká a malá                 -        1:1

Více informací na www.party-casino.cz