Anketa MČ Praha 6 – změny MHD od 1. 9. 2012

MČ Praha 6 nesouhlasí se změnami MHD, které nastaly 1. září na území Prahy 6. I nadále trváme na tom, že změny, které byly provedeny, jsou nelogické a nepřináší žádné zkvalitnění dopravy pro šestkové občany. Rádi bychom se Vás zeptali také na Váš názor.

MČ Praha 6 nesouhlasí se změnami MHD, které nastaly 1. září na území Prahy 6.

I nadále trváme na tom, že změny, které byly provedeny, jsou nelogické a nepřináší žádné zkvalitnění dopravy pro šestkové občany. Rádi bychom se Vás zeptali také na Váš názor.
 
Odpovídat můžete vyplněním dotazníků, které naleznete na úřadě MČ Praha 6 a v informačních centrech, na Facebooku Prahy 6 a na email anketa@praha6.cz .
 
Odpovídejte na otázky:
 
Souhlasíte se změnami v MHD, které jsou platné od 1. září 2012?
 
Vyhovuje Vám „převlékání“ autobusu č. 191 na autobus č. 143?
 
Jak hodnotíte změny na trase autobusu č. 218?
 
Uvítáme i jakékoliv Vaše další připomínky.