BPWCR předává zkušenosti organizacím podporujícím ženy ve střední a jižní Evropě

Neziskové organizaci Business & Professional Women CR (BPWCR) se podařilo získat unikátní grant Středoevropské iniciativy (CEI), jehož prostřednictvím může sdílet příklady dobré praxe pořádání konference Equal Pay Day (EPD) s organizacemi podporujícími ženy ze zemí střední a jižní Evropy. Celkem 14 odbornic ze sedmi zemí, konkrétně z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Polska, Severní Makedonie, Slovenska a Srbska, bude moci aktivně zapojit v rámci konference Equal Pay Day dne 8. 4. 2022 v Clarion Congress Hotel Prague, inspirovat se nejnovějšími trendy v oblasti podpory ekonomického zapojení žen do společnosti, seznámit se s příklady dobré praxe v rámci udržitelnosti nebo více proniknout do oblasti investování, a hlavně načerpat inspiraci pro pořádání obdobné akce v jejich zemi.   

Účastnice konference EPD si budou moci vyzkoušet i následný speed mentoring, který ji doprovází. Expertky z projektu CEI zároveň absolvují mentorská školení a během mentoringového dne, který připadá na sobotu 9. 4. 2022, si roli mentorek samy vyzkouší. Se svými příběhy se podělí umělkyně Edina Seleskovic z Bosny a Hercegoviny, investorka, zakladatelka a první prezidentka Women/Business/Angels Eszter Szabó z Maďarska či Jaroslava Vaculčiaková, lektorka, koučka a expertka na vysoce aktuální téma odolnosti.  
BPWCR pořádá konferenci Equal Pay Day již 13. rokem a za tuto dobu se konference zaměřená na problematiku nerovného odměňování a postavení žen ve společnosti se stala nejen významnou konferencí doprovázenou dalšími doprovodnými akcemi v podobě mentoringových dnů, ale zároveň celospolečenskou platformou, která poukazuje na závažný celospolečenský problém.  

Konference Equal Pay Day se pravidelně objevuje na webových stránkách EU jako příklad dobré akce, která vyzdvihuje téma rovného odměňování mužů a žen.  Konference nabízí simultánní tlumočení, kromě českého publika je navštěvována zahraničními odbornicemi a odborníky, velvyslankyněmi a velvyslanci a či vedením z řad nadnárodních společností. 

Lenka Šťastná, prezidentka a zakladatelka BPWCR, říká:  „Pro naši organizaci je velkou ctí mít možnost předávat díky grantu CEI naše zkušenosti do dalších zemí.  Za 12 let si konference EPD získala respekt expertů a expertek na problematiku rovného odměňování, diverzity a inkluze, oblibu pro svoji unikátní atmosféru účastnic a účastníků a podporu ze strany partnerů.  Všem patří velké uznání.  Těším se, až v příštích letech budu moci s členkami BPWCR navštívit podobou akci našich středoevropských nebo jihoevropských partnerek“.