Datové centrum K2 Jedinečný projekt výrobce IS

Ostrava, 29. 3. 2010 – Přední výrobce informačních systémů společnost K2 atmitec s. r. o. spustí v průběhu května letošního roku naprosto jedinečný projekt - vlastní datové centrum s nadstandardními parametry. Nové datové centrum nabídne zákazníkům široké portfolio služeb a bude připraveno splnit jakékoliv jejich individuální technické požadavky. Dlouho plánovaný počin, který na českém trhu nemá obdoby, tak potvrzuje K2 atmitec v pozici lídra a iniciátora nových trendů.

Myšlenka postavit datové  centrum patřila k dlouhodobým strategickým plánům společnosti K2 atmitec. Realizace si vyžádala investici více než čtyřiceti milionů korun, a i díky tomu budou plánované technické parametry datového centra na nejvyšší úrovni. Vysoký stupeň zabezpečení je zaručen ohodnocením klasifikací Tier III+ s možným rozšířením na Tier IV v případě potřeby klienta. Dva samostatné napájecí okruhy a dva samostatné datové okruhy zajišťují vysokou dostupnost dat i při výpadcích dodávek energie či datového připojení. Garance bezproblémového běhu tak začíná na úrovni SLA 99,982 % (Service level agreement). 

Zákazníci budou moci využít nejen tradiční hostingové a outsourcingové služby, ale také služby spojené s cloud computingem – SaaS, PaaS či IaaS. Mezi služby poskytované v Datovém centru K2 se tak kromě inovativní nabídky Informačních systémů K2, která vychází z připravované generačně nové verze IS K2, zařadí i další produkty. Jedná se například o provozování poštovních serverů, telefonních ústředen, řízení workflow informací, auditovanou komunikační infrastrukturu atd. Jinými slovy, Datové centrum K2 bude zahrnovat komplexní softwarové (vývojové i produkční), hardwarové (produkční i testovací) i komunikační prostředí, což přináší převratnou změnu ve způsobu přístupu ze strany výrobce informačního systému vůbec. 

Z konkrétních projektů bude již od počátku dostupná SaaS aplikace Open Business Inteligence určená pro klienty, kteří chtějí rychle, snadno a levně používat nástroje BI pro vyhodnocení firemních informací dále nástroje pro B2B, B2C nebo komplexní řešení problematiky firemní vozové flotily. 

„Žádný výrobce informačních systémů v České republice v současné době nevlastní ani nebuduje své vlastní datové centrum. Díky tomu se K2 atmitec stává jediným producentem informačních systémů na českém trhu, který dokáže svým klientům nabídnout tuto reálnou přidanou hodnotu. Dochází tak k postupnému naplňování firemní koncepce, která má za cíl vytvořit zákazníkovi hi-tech řešení odpovídající jeho způsobu podnikání.“ říká výkonný ředitel společnosti K2 atmitec Marek Kučera. „Pokud naše konkurence využívá služeb datových center, jedná se vesměs o pronajaté prostory. Kolem úložiště citlivých dat se tak pohybují i třetí subjekty, které zákazník nezná.“ upřesňuje Marek Kučera vysvětlení, proč se společnost K2 atmitec rozhodla vybudovat vlastní datové centrum.