Dětí je čím dál víc, staví se další školka

Na Bílé hoře vyrůstá nová mateřská škola. Přestože stavba začala na jaře, první děti do ní nastoupí už po prázdninách. Kapacita ve školkách Prahy 6 se tak rozšíří o dalších 112 míst. Další místa vzniknou ve stávajících školkách navýšením počtu dětí ve třídách na zákonem povolené maximum.

Praha 6 veškerými svými možnostmi reaguje na stále se zvyšující poptávku po předškolním vzdělávání. Jenom v letošním roce se ve školkách sešlo jeden a půl tisíce žádostí, i když někteří rodiče ale dávali přihlášky do více školek. V současné době ředitelky školek vydaly 790 rozhodnutí o přijetí. Tento počet se ale bude dále zvyšovat. Městská část hodlá ve vybraných školkách po dohodě s hygienikem na výšit počet dětí ve třídách na maximum, což je 28 dětí. Tím by mělo ještě v tomto roce vzniknout dalších více než sto míst. „Do školek bude možné přijmout více dětí s takřka minimálními náklady pro městskou část. Podle norem je nutné dodržet například počet toalet nebo odpovídající plochy na hraní, což představuje jednoduché stavební zásahy," říká radní pro školství Ondřej Balatka.

Dodává, že v případě vyššího počtu dětí ve třídách budou prostředky poskytnuté na platy ze státního rozpočtu vyšší a ředitelky budou moci náležitě ohodnotit své zaměstnance.

Přednost pro pracující rodiče
Přestože není povinností obce zajistit všem dětem předškolní vzdělávání, radnice se podle vlastních priorit snaží vyjít vstříc hlavně mladým rodinám, kde oba rodiče jsou zaměstnaní. „Chceme, aby se do Prahy 6 stěhovaly mladé rodiny s dětmi. Proto je naším cílem, aby byly se do našich školek dostaly hlavně děti pracujících matek," říká radní. Zatím se nepodařilo do školek umístit 89 dětí z Prahy 6, jejichž maminky pracují. „Pro tyto děti během léta vytvoříme místa," slibuje radní. Městská část také uvažuje o zřízení dalších školek v objektech základních škol, jak je tomu například na ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek nebo na ZŠ a MŠ Petřiny–jih. „Uvažujeme například o ZŠ Dědina," říká Balatka.

Celkem školky nemohly přijmout 468 dětí s trvalým bydlištěm v Praze 6, jejichž rodiče o přijetí žádali. Téměř 50 žádostí se sešlo z jiných městských částí nebo obcí. Dětí starších než 3 roky bylo 141, z nich má 52 dětí maminku, která nechodí do práce. Rodiče odmítnutých dětí mají možnost také využít soukromých školek a mateřských center, kterých je v Praze 6 dostatek, ovšem cena za pobyt dítěte v zařízení bývá několikanásobně vyšší.

Řešení jsou
Zájem o školky je v posledních letech enormní. V letošním roce je navštěvuje více jak dva a půl tisíce dětí. „Přestože systematicky navyšujeme počet míst ve školkách, stále to nestačí. Za poslední čtyři roky jsme počet zvýšili o 453 míst," upozorňuje radní pro školství Ondřej Balatka. Žádná školka se ani v minulosti nezrušila bez náhrady, naopak se stále staví nové. „Snažíme se dopředu odhadovat demografický vývoj, spolupracujeme také s odborem územního rozvoje, který dokáže odhadnout počty rodin, které se stěhují do nových zástaveb," říká Balatka. V případě, že podobný trend bude pokračovat, uvažuje radnice i o stavbě kontejnerových školek, které mají zhruba poloviční náklady na stavbu.

www.praha6.cz