Divoká Šárka bude o víkendu přístupná veřejnosti

Pražané a návštěvníci Prahy 6 se budou moci do Divoké Šárky vypravit již o víkendu. Dnes se rozhodlo o otevření cesty mezi koupališti Džbán a U Veselíka. Cesta byla uzavřena po pádu kamenů minulý víkend. Magistrát zadal geologům a horolezcům, aby celé místo prozkoumali a zbavili nebezpečných hornin.

Provedené sanační práce splnily svůj účel. Bylo odstraněno bezprostřední nebezpečí pádu balvanů a bloků horniny na veřejnou komunikaci. Důvody uzavření komunikace pro veřejnost pominuly, lokalita bude ale pravidelně kontrolována nejen po zimním období, ale i po extrémních přívalových srážkách.

V sobotu 7. července se v Divoké Šárce zřítily na cestu balvany. Při pádu kamenů nebyl nikdo zraněn, městský statik ale nechal stezku okamžitě uzavřít. Příčinou pádu byly vydatné deště.
 
V prostoru Šáreckého údolí došlo po extrémních přívalových srážkách k uvolnění a následnému spontánnímu zřícení balvanů až bloků horniny až na místní komunikaci. Situace byla vyhodnocena jako havarijní, neboť by reálně mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti, zdraví a života obyvatel. Komunikace byla proto z bezpečnostních důvodů uzavřena pro veřejnost. Následně město požádalo firmu Aquablues, s.r.o., o základní sanační práce. Ty spočívaly zejména v podrobné prohlídce suťových svahů a skalních stěn dotčeného úseku Šáreckého údolí, řízeném uvolnění balvanů a skalních bloků hrozících pádem z erozních rýh suťových svahů a skalních stěn. Balvany a skalní bloky, které dopadly až na místní komunikaci, byly zčásti uloženy do kamenné rovnaniny u paty svahu, zčásti odvezeny z lokality. Celkem bylo uvolněno 10 m3 horninového materiálu, přičemž většina se po rozpadu na drobnější úlomky stala součástí suťových svahů. Po další fyzické kontrole a finálním dočišťování skalní stěny byly práce ukončeny úklidem lokality v dnešních dopoledních hodinách dne.