Právě se nacházíte:

Dramatická tvorba hrou

Při dramatické výchově děti dostávají příležitost zažít situace, které rozvíjí jejich fantazii, i ty, se kterými se mohou v životě skutečně setkat. Situace si tak mohou předem prozkoumat a připravit se na ně v bezpečném prostoru hry.

Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce skrze divadelní prostředky. Při dramatické tvorbě hrou rozvíjíme:
Jazyk – mluvu – rytmiku – interpretaci – pohyb – výraz – nonverbální komunikaci – hru s materiálem, loutkou - fantazii – práci s kostýmem – site specific (duch místa) – zpětnou vazbu – sdílení – diváctví. 

Pro děti 3-6 let.
Datum konání: od 20.05.2011 14:00 do 28.05.2011 15:30
Místo konání: Ekocentrum Šárynka, Ekodomov, o.s., V Podbabě 29b 160 00 Praha 6

www.praha6.cz