EIA k paralelní dráze respektuje požadavky obyvatel

Stanovisko EIA k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha Ruzyně vydané ministerstvem životního prostředí respektuje klíčové podmínky obyvatel okolních obcí. 

Především uzavření celého letiště v nočních hodinách je dobrou zprávou pro všechny, kteří žijí v pásmu nové paralelní dráhy a celé městské části.

Městská část Praha 6 velmi aktivně vstupovala se svými podněty a s podněty obyvatel dotčených oblastí do procesu EIA po celou dobu přípravy posudku. Vedle řady připomínek zpracovaných při jednání s různými občanskými sdruženími podepsala Praha 6 s Letištěm Praha již před několika lety memorandum o spolupráci při dodržování ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
 
„Samotná paralelní dráha a její provoz nebude mít sice přímý vliv na lokalitu Prahy 6. Městská část bude částečně dotčena navazujícím silničním a železničním spojením. Jsme proto rádi, že i tyto navazující aspekty vydaná EIA obsahuje a ochranná opatření jsou podmínkou kladného stanoviska,“ říká starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.
 
„Největším úspěchem pro okolí letiště je uzavření celého letiště v nočních hodinách. Určitě to přispěje k zachování dobrého životního prostředí v celé oblasti,“ doplňuje starostka Prahy 6.
 
Městská část Prahy 6 vnímá rozvoj a rozšíření podniku Letiště Praha jako pozitivní krok. Podnik a k němu vázaní poskytovatelé služeb a subdodavatelé, jsou významní zaměstnavatelé v regionu. Letiště Praha je také klíčovým zdrojem daňových příjmů.