Fakulta strojní ČVUT loví mladé talenty

Všechny vysoké školy a jejich fakulty mají zájem na tom, aby studijní obory které nabízejí, byly populární a vyhledávané. I proto se Fakulta strojní ČVUT rozhodla přiblížit středoškolským studentům a připravila pro ně speciální jednodenní vzdělávací událost ve spolupráci s Národním technickým muzeem.

Příhodně v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání proběhla 25.6. 2015 vzdělávací akce na podporu a osvětu technického vzdělávání s názvem „Zajímá tě, co je uvnitř“? Fakulta strojní ČVUT ve spolupráci s Národním technickým muzeem pro studenty středních škol uspořádala zajímavou vzdělávací akci v prostorách Národního technického muzea na Letné, kterou zahájil svým slovem děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 
Tradiční výstavní prostory byly osazeny speciálními instalacemi s vybranými exponáty, které skupiny studentů postupně navštěvovaly a mohly tak nahlédnout do jejich technického nitra. Každý studentský tým odpovídal v rámci této akce na konkrétní technické dotazy a vítězný tým obdržel poukaz na exkluzivní prohlídku Fakulty strojní ČVUT. Dnes již víme, že vítězem a tedy i nejnadějnějším výkvětem budoucího technického vzdělávání se stali studenti ze Střední školy automobilní a informatiky z Prahy 10.