Finanční úřady vybraly v rámci sdílených daní loni více peněz

Finanční úřady loni vybraly na dani z přidané hodnoty 278,2 miliardy korun. V roce 2011 byl výběr DPH o zhruba tři miliardy korun nižší. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 128 miliard korun, tedy meziročně o necelých deset miliard korun více. Vyplývá to z aktuálních dat Finanční správy. DPH i daň z příjmu právnických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejich výnosy tak putují nejen do státního rozpočtu, ale i do pokladen měst a krajů. 

Na odvodech z loterií loni finanční úřady vybraly necelých 1,3 miliardy korun. Loni byly na základě novely zákona odvody na veřejně prospěšný účel, místní poplatek a odvod na stání dozor zrušeny a nahrazeny odvodem z loterií a jiných podobných her. V případě odvodů z loterií obce získávají 30 procent z celkových příjmů. 

Na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti finanční úřady loni získaly téměř 120 miliard korun, meziročně o necelé dvě miliardy více. 
    
Samotný státní rozpočet získal na DPH podle údajů ministerstva financí loni 199,7 miliardy korun, meziročně o 7,8 miliardy více. Z daně z příjmu právnických osob činily příjmy státního rozpočtu ke konci loňského roku 89,2 miliardy korun, meziročně o 6,9 miliardy více. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činilo v případě státního rozpočtu 81,7 miliardy korun. 
    
Podle zákona o rozpočtovém určení daní připadá na kraje 8,92 procenta a na obce 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. V případě daně z přidané hodnoty dostávaly kraje loni 8,29 procenta a obce 19,93 procenta z celostátního hrubého výnosu. Od letoška až do roku 2015 je to kvůli zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod a zajištění, aby peníze vybrané navíc putovaly do státního rozpočtu, v případě obcí 20,83 procenta a u krajů 7,86 procenta. 
    
Základem pro výpočet nároku obce nebo kraje je 100 procent celostátního hrubého výnosu. Výjimkou je daň z příjmu fyzických osob z podnikání, kde je základem 60 procent z celkového výnosu. U daně z příjmů právnických osob je pak základ snížen o daň, kdy je poplatníkem sama obec nebo kraj.
 
zdroj: ČTK