Právě se nacházíte:

Firma PharmData s. r. o.

Firma PharmData s. r. o. vznikla 29. prosince 1997. Firma byla založena devíti společníky (členové AVEL) za účelem vytvoření, udržování a neustálé aktualizace číselníku zboží, který obsahuje kompletní sortiment zboží objednávaného, skladovaného a distribuovaného farmaceutickými a zdravotnickými velkoobchodními společnostmi v České republice.

Firma PharmData s. r. o. vznikla 29. prosince 1997. Firma byla založena devíti společníky (členové AVEL) za účelem vytvoření, udržování a neustálé aktualizace číselníku zboží, který obsahuje kompletní sortiment zboží objednávaného, skladovaného a distribuovaného farmaceutickými a zdravotnickými velkoobchodními společnostmi v České republice.

Tento číselník je vytvářen pod názvem Číselník PDK. Jeho vznik souvisí se vznikem společnosti Schulze s.r.o. v Praze.

Datová základna této společnosti začala v roce 1992 v souvislosti se zavedením jednotného číselníku veškerého sortimentu s kódováním všech výrobků. Za základ číselníku sloužil kód SÚKL, který byl rozšířen na 7 číslic. Postupem času byl uvedený číselník rozšířen do všech závodů společnosti Schulze (později PHOENIX Lékárenský velkoobchod, a. s.), po roce 1997 postupně do dalších distribučních firem.
 

V současné době má firma Pharmdata s.r.o. již pouze tři společníky: Alliance Healthcare, GEHE a Phoenix.


Mezi hlavní důvody zavedení tohoto číselníku patřila snaha o zavedení jednotného kódu modemového objednávání mezi lékárnou a zdravotnickým velkoobchodem. Veškeré číselníky, které se v té době nacházely na trhu, totiž neobsahovaly kompletní sortiment zdravotnického velkoobchodu. Dalším důvodem použití jednotného kódu může být komunikace mezi zdravotnickými velkoobchody. Tento jednotný kód lze využít i při sestavování jednotných výkazů pro výrobce.

Neocenitelným pomocníkem je uvedený číselník PDK pro lékárnu a její výpočetní systém, protože díky jednoznačnému kódu zabraňuje vzniku duplicit ve skladových kartách a navíc velmi usnadňuje skladové inventury, neboť obsahuje čárový kód.

Dalšími velmi potřebnými údaji, které se jinak musejí nahrávat z externích číselníků jsou údaje od VZP nebo Ministerstva financí ČR. V neposlední řadě jsou v PDK průběžně aktualizovány i další údaje, nezbytné pro obchodování s výrobky.


Struktura číselníku se stále průběžně vyvíjí. K 1.1.2006 dosáhl počet údajů o přípravku hodnotu 159 polí. Rozsah údajů je aktualizován podle vyvíjejících se potřeb zákazníků.

Použití číselníku PDK přesahuje mnohonásobně původní záměr. Data jsou využívána nejen distributory, výrobci a lékárníky, ale i v nemocnicích, zdravotnických prodejnách a prodejnách se zbožím obdobného charakteru.
www.pharmdata.cz