Galerie Anderle - Pelléova vila nyní i pro nevidomé

V Galerii Anderle - Pelléova vila byla zpřístupněna nevidomým a slabozrakým návštěvníkům vybraná kolekce exponátů. Ty jsou popsány Braillovým písmem a zvětšeným černotiskem.

V Galerii Anderle - Pelléova vila byla zpřístupněna nevidomým a slabozrakým návštěvníkům vybraná kolekce exponátů. Ty jsou popsány Braillovým písmem a zvětšeným černotiskem.

Tímto způsobem je zatím popsáno 10 afrických plastik a 2 obrazy. V nejbližší době přibudou další. Tímto počinem se Galerie Anderle – Pelléova vila ve spolupráci se Sdružením Okamžik (sdružení pro podporu nejen nevidomých) zařadila mezi nemnoho kulturních institucí, které zpřístupňují své sbírky i návštěvníkům se ztrátou zraku.
 
Více informací naleznete na www.galerieanderle.cz.