Jaké znalosti a dovednosti dnes zaměstnanci potřebují?

Aby člověk získal a udržel si dobré pracovní místo, musí se prosadit často ve vysoké konkurenci. K tomu pak potřebuje určité vlastnosti a schopnosti, které pomohou podávat patřičné výkony, zvládat pracovní situace a efektivně komunikovat s kolegy i nadřízenými. Co je v současném boji o kvalitní pozici potřeba nejvíce?

Digitální dovednosti

Efektivní zvládání digitálních dovedností je již řadu let vstupní branou k získání dobré práce. A co teprve se zde v konkurenci udržet. To znamená, že dnes, pokud zaměstnanci chtějí být konkurenceschopní na trhu práce, musí na dobré úrovni pracovat s počítačem, internetem, mobilními zařízeními, kancelářskými balíky programů a různými online aplikacemi, které usnadňují práci, komunikaci a spolupráci. Hlavně ale nesmějí usínat na vavřínech, protože svět digitálu se řítí stále vpřed.

„Digitalizace pracovního světa jde rychle kupředu, dovednosti v této oblasti jsou třeba k práci, spolupráci i pracovní komunikaci,“ říká Michal Černý z Audiopro a dodává: „Dnes už si zkrátka nikdo, kdo chce fungovat na trhu práce nemůže dovolit neumět s aplikacemi Microsoftu, Googlu nebo s videokonferencemi. Je to zkrátka již „must have“ v portfoliu základních dovedností.“ 

Flexibilita a nebát se učit nové věci

V současné době je schopnost přizpůsobit se změnám jednou z nejdůležitějších. Turbulentní prostředí přináší stále nové podmínky, nástroje a situace, které člověk v práci musí řešit. Úspěšný zaměstnanec musí umět využívat nové příležitosti a řešit nové problémy. Neustále se proto musí učit, rozvíjet a zlepšovat své znalosti i dovednosti a být otevřený novým zkušenostem a výzvám. K tomu je třeba se pravidelně a dlouhodobě vzdělávat.

„Pokud má být dnešní zaměstnanec úspěšný, měl by se průběžně vzdělávat a držet krok s dobou. Musí ovládat aktuální verze pracovních nástrojů a aplikací, zejména kancelářské aplikace MS 365: Excel, Word, Outlook a Powerpoint, stejně tak platformy pro projektové řízení a komunikaci. Výhodu má také ten, který se zdokonaluje v grafických programech, prezentačních dovednostech, základech programování, programy pro analýzu a práci s daty či v práci s AI nástroji,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Znalosti práce s umělou inteligencí

AI nastoupilo do běžného pracovního procesu masivně. „Perspektivní zaměstnanec by měl být otevřený světu umělé inteligence. Vědět řádově, jak vše funguje, jaké má možnosti a omezení i jak ji lze využít pro svou práci. AI může zásadně pomoci při práci, ale je třeba být maximálně obezřetný. Jazykové modely mají za úkol s vámi konverzovat stůj co stůj. Proto si často vymýšlejí nepodložená fakta a tvrzení, je proto nutné si tato data ověřovat z dalších důvěryhodných zdrojů. Umělá inteligence může také výrazně pomoci s automatizací rutinních úkolů, personalizací obsahu, překlady či digitální asistencí. Ale je nutné s ní umět pracovat nejen chytře, ale i maximálně opatrně a někdy nezapomínat na obyčejný selský rozum,“ říká Michal Černý z Audiopro.

Jazyková vybavenost

Stále více zaměstnavatelů vyžaduje nejen dokonalou či dobrou znalost angličtiny, ale třeba také němčiny. A nejedná se jenom o manažery či obchodní zástupce, ale i technické profese, které často musí komunikovat se zahraničními dodavateli. Jazyková vybavenost je také stále více žádána zákazníky na prodejnách, kde prodavači již čeština zdaleka nestačí. „Vzhledem k tomu, že centrála naší společnosti je v Německu, znalost němčiny může být u našich zaměstnanců výhodou. I když je oficiálním jazykem pro komunikaci angličtina, kterou také prioritně vyžadujeme, je němčina vítaným bonusem. Stávající zaměstnance v této oblasti také sami školíme. Poskytování jazykové výuky je jeden z našich benefitů,“ vysvětluje Marcela Kratochvílová Trnková z HR oddělení společnosti Kärcher.

To potvrzuje i Hana Bachárová, HR ředitelka společnosti Agromex, distributora a dovozce zemědělských strojů: „V minulosti tlak na jazyky nebyl, to se změnilo s příchodem vlastníka Danish Agro Group a také zvýšenou komunikací se zahraničními dodavateli zemědělských strojů, zejména z Německa. Dnes požadujeme angličtinu na všech vrcholových pozicích a němčina je velkou výhodou. Dánská matka od nás vyžaduje, abychom v budoucnosti trvali alespoň základní znalost angličtiny nebo němčiny od všech dalších pozic, a to i díky stále intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými dceřinými společnostmi.“

Kreativita a otevřená komunikace

Pokud dnes chce zaměstnanec být v práci úspěšný, bez pracovní výkonnosti a kreativity to jistě nejde. Otevřená komunikace směrem ke všem důležitým kolegům a nadřízeným je nutností. Musí mít také dostatečnou schopnost empatie a udržovat dobré vztahy s kolegy, nadřízenými, zákazníky a partnery, vyjadřovat své názory a potřeby, naslouchat a reagovat na zpětnou vazbu, pracovat v týmu i samostatně, stanovovat si cíle a usilovat o jejich dosažení. K těmto často ne snadno dosažitelným cílům mohou pomoci výše uvedené schopnosti a dovednosti.