Katedrála a jiná setkání 2018

Výstava "Katedrála a jiná setkání 2018" představí výběr nejlepších fotografií pořízených v uplynulém roce v rámci fotografického projektu Člověk a víra. 

Projekt Člověk a víra je v současné době pravděpodobně nejrozsáhlejším fotografickým projektem u nás. Sdružuje téměř 100 fotografů z celé České republiky, kteří dlouhodobě dokumentují náboženský život, církevní tradice a projevy křesťanské víry v české společnosti.

Projekt je podporován Českou biskupskou konferencí a Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a má velký ohlas (nejen mezi křesťany) v ČR i v zahraničí. 

Fotografie pořízené v rámci projektu jsou zpřístupněny církvím i široké veřejnosti. Hlavním výstupem projektu je jedna z největších profesionálních církevních fotografických databank na světě – nyní obsahuje a zájemcům dává k volnému použití přes 100.000 fotografií (do databanky můžete vstoupit na adrese www.galerie.clovekavira.cz). Výběr nejlepších snímků každoročně prezentuje putovní výstava 120 velkoformátových fotografií, která se nejprve v adventním období představí v barokních prostorách Mladotova domu na Pražském hradě a poté ji mohou zhlédnout zájemci v ostatních diecézích.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 25. listopadu 2017 v 17 hodin v katedrále sv. Víta a poté v Mladotově domě ve Vikářské uličce na Pražském hradě. Před otevřením výstavy arcibiskup pražský a primas český, J. E. Dominik kardinál Duka udělí v katedrále sv. Víta přítomným fotografům požehnání.

Kde: Pražský hrad/Mladotův dům 
Kdy: 26. listopadu 2017 – 12. ledna 2018