Konference Equal Pay Day online a zdarma

Největší středoevropská konference zaměřená na ženy se i v současné situaci uskuteční. Organizátorky uvolnily vstupenky a umožňují připojit se ke konferenci online a zdarma. 

„Naším letošním tématem je Role ženy v udržitelném byznysu. Budeme mluvit o tom, jak zodpovědné firmy vytvářejí takové prostředí, které je pro ženy přátelské svou flexibilitou, možností sladit práci a rodinu. Současná situace nás fakticky nutí k tomu, abychom se rychle naučili využívat možnosti, které nám dávají nové technologie. Zaměstnavatelé, kteří takové přátelské prostředí vytvářeli už dřív, jsou dnes možná na tuto situaci lépe připraveni. I když je nám samozřejmě jasné, že ne všechny provozy mohou přejít do režimu flexibility a vlastního řízení pracovního času. 

Právě dnes máme jedinečnou příležitost ukázat, že když se ženy semknou a táhnou za jeden provaz, dokáží mimořádné věci. Přenést během několika dnů konferenci s dvacítkou řečníku do virtuálního prostředí je sice náročné, ale chceme, aby se vzájemné sdílení a propojení nezastavilo jen proto, že se nemůžeme sejít na jednom místě. Děkujeme všem partnerům, že s námi do toho jdou, že nás podporují a díky tomu nemusíme téměř měnit program konference,“ říká  Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women CR (BPWCR), která konferenci organizuje. 

Konference se odehraje 27. března 2020, online a v současné době je vstup na konferenci zdarma. Více informací na www.equalpayday.cz 

„Teď se všichni soustředíme na životně důležité věci. Je pro nás důležité zdraví naše a našich blízkých, řešíme vlastní podnikání nebo finanční situaci. Může se tedy zdát, že téma rovných příležitostí nebude nikoho zajímat, že firmy mají jiné starosti. My chceme ženám i mužům ukázat, že nám nové technologie, a s tím související nové pracovní postupy a procesy, otevírají dveře k většímu a kvalitnějšímu zapojení žen. Tyto dveře se už nikdy nesmějí zavřít,“ doplňuje Lenka Šťastná. 

„K přenosu konference do online prostředí nás sice přinutila aktuální situace, ale vlastně nám tak umožnila obrovskou inovaci. Pro mě je to velká pracovní výzva, protože nebude jednoduché vytvořit ve virtuálním prostoru atmosféru sounáležitosti a sdílení, jakou jsme zažívaly na standardních konferencích v minulých letech. Ale věřím, že si tuto novou formu užijí jak vystupující, tak hosté,“  říká moderátorka konference Marie Petrovová. 

Kromě virtuální konference nabízí BPWCR také sadu online diskusí se zajímavými hosty Co právě teď dělám já. Také k těmto diskusím se lze přihlásit zdarma. Informace najdete na https://www.equalpayday.cz/co-prave-ted-delam-ja/ 

Akce Equal Pay Day je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou vzdělávání, mentoringu a networkingu.