Konference individualizace vzdělávání v inkluzi

Starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková a radní pro oblast školství Ondřej Balatka se zúčastnili konference o projektu, jehož snahou je podpořit všechny žáky, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni.

 

"Jsme rádi, že na naši konferenci zavítala paní starostka i pan radní. Na dvouletý projekt, jehož jsme autoři, jsme získali více než 5 milionů korun z evropských fondů v rámci programu Praha – Adaptabilita. Uspět ve výběrovém řízení evropských grantů je docela obtížné a v Praze není mnoho základních škol, které v některé z výzev se svým projektem uspěly," říká ředitelka ZŠ a MŠ Červený vrch Jana Matoušová.

Projekt byl zaměřen na pomoc dětem se specifickými poruchami učení, dětem cizincům, dětem se složitou rodinnou situaci a také dětem s vážnějším handicapem, které jsou ve škole integrované. Podpora měla různé podoby – pomoc asistentů při výuce, individualizovaný program hodin tak, aby měl každý žák prostor ke svému rozvoji, různé formy doučování, někteří žáci pracovali podle svého individuálního vzdělávacího plánu. V průběhu projektu vzniklo velké množství různě zaměřených pracovních listů doplněných o metodické poznámky, které budou k dispozici všem školám.

Konference, která v pátek 16. 3. proběhla v Ballingově sále Národní technické knihovny, byla shrnutím dvouleté práce, předáním zkušeností pedagogické veřejnosti a s nabídkou materiálů využitelných v práci s dětmi. „Výsledky projektu, které škola prezentovala, jsou zajímavé – nejen zlepšení prospěchu žáků, ale i změna jejich přístupu ke škole,“ přibližuje radní pro oblast školství Ondřej Balatka.

„Škola na Červeném vrchu na podzim získala ocenění Férová škola a projektem ukázala, co v praxi znamená umožnění rozvoje každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do života školy,“ říká starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková.