Lednová Šestka: Praha 6 a plány na rok 2013

Starost o dostatek míst ve školách a školkách, o opravy a udržování obecního majetku i péče o čisté a příjemné prostředí, to budou priority radnice Prahy 6 v letošním roce.

Investice do školství

V oblasti školství chystá Praha 6 největší investice do mateřských školek. „Třicet pět milionů korun je připraveno na stavbu nového objektu Mateřské školky Meziškolská, ke které by mělo dojít během léta. Půjde o první stavbu mateřské školy v Praze 6, která bude postavena kontejnerovým způsobem. Součástí stavby je i demolice pů vodní budovy školky, která je v nevyhovujícím stavu,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka.
 
V Mateřské škole Na Okraji a Volavkova se plánuje zateplení objektu, zahájí se přípravy na rekonstrukce v MŠ Čínská a Janákova, které povedou k zvětšení kapacity školek. Na ZŠ Na Dlouhém lánu dojde k rekonstrukci sportoviště za 12 milionů korun. Radnice i nadále hodlá investovat do jazykových programů pro školáky, a to více než 11 milionů korun.
 
Pěkné ulice i parky
 
V oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň by občané nadále měli být spokojeni. „Jsme rádi, že se podařilo zachovat péči o veřejná prostranství a zeleň ve stejném rozsahu a kvalitě jako dosud,“ říká místostarosta pro oblast životního prostředí Jan Záruba.
 
V rámci běžných výdajů utratí městská část za úklid a péči o zeleň více než 107 milionů korun. Peníze v rozpočtu jsou vyčleněny také na financování sběrných dvorů nebo práci brigádníků sněhové pohotovosti.
 
Proti loňsku se zvedl objem peněz věnovaný na granty do životního prostředí. Radnice během roku počítá se další etapou rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka, zrekonstruovat by se měly tři vnitrobloky na sídlišti Petřiny, rekonstrukce se dočká hřiště v Dusíkově ulici, parčík v ulici Nad Komornickou nebo náměstíčko Pod Kaštany.Zahájí se projektové přípravy rekonstrukce parku A. Čermáka.
 
Chodníkový program 2013
 
V rámci chodníkového programu se počítá s opravami ulic Na Čihadle, Rakovnická, Vokovice, Z.Wintra, Na Větrníku, a to i přesto, že ulice jsou majetkem hlavního města.
 
„Tuto činnost provádíme za hlavní město Prahu proto, aby lidé mohli chodit po chodnících, které jsou opravené. Nečekáme, až se dostanou do plánu rozpočtu TSK,“ uvedla starostka Kousalíková.
 
Opravy bytů
 
Zhruba 119 milionů zaplatí Praha 6 za investice v oblasti oprav bytů. Další etapa rekonstrukce domů v ulicích Nad Kajetánkou a Patočkova vyjde na 55,5 milionu korun. Přibližně stejná částka se utratí za rekonstrukci vytápění a elektroinstalací v domě na náměstí Svobody. Začne se též s přípravou výstavby bytového domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici.
 
V sociální oblasti radnice i nadále podporuje své příspěvkové organizace, kterými jsou domy s pečovatelskou službou a LDN. Nadále se počítá s podporou projektů podporujících aktivní stárnutí, provoz komunitních center, v rozpočtu jsou peníze určené na příspěvky na tísňové volání i na zajištění lůžkové péče pro šestkové občany, nově Pra ha 6 přispívá hospicům.
 
Méně peněz od města
 
Praha 6 se na poslední chvíli musela vypořádat se snížením dotace od hlavního města, která tvoří významnou součást příjmů městské části. Na dílčí změny v metodice rozdělování dotací doplatila městská část snížením o cca 17,5 milionu Kč.
 
Další ránu rozpočtu zasadila novela zákona, podle kterého obce neobdrží od státu příspěvek na školství a Praha 6 tak přišla o dalších 12,7 milionů korun od magistrátu. 
 
VAROVÁNÍ RADNICE: Pozor na různé nabídky na odkoupení bytů
 
Na radnici Prahy 6 se obrací nájemníci, kteří se v poslední době stali terčem nabídek nejrůznějších realitních kanceláří nebo makléřů. Ve svých poštovních schránkách od nich dostávají nabídky na „financování privatizace bytu“ nebo na „odkup či výměnu bytu“.
 
„Nájemníci asi 900 bytů, které městská část Praha 6 prodává v současné vlně privatizace, by si měli dávat pozor na to, s kým jednají. Byty totiž mohou totiž být velmi lákavým "zbožím" pro nejrůznější poradenské a zprostředkovatelské firmy. Nájemníkům nabízejí pomoc při jednání s radnicí nebo s financováním odkoupení bytu, ale může se za tím skrývat tvrdý byznys, který se nakonec může vymstít,“ řekl Štěpán Stupčuk, místostarosta MČ Praha 6.
 
Kupčení s byty? Odmítáme!
 
Městská část Praha 6 ale znovu důrazně opakuje: Praha 6 nebude byty prodávat třetí osobě a ten, kdo si byt nekoupí, může nadále zůstat v nájmu. Lidé by si také měli uvědomit, že cena stanovená znaleckých posudkem, za kterou byt kupují, je i s nabízenou slevou výrazně nižší než skutečná hodnota bytu. Není proto divu, že se k mnohdy často lukrativním nemovitostem snaží dostat i cizí firmy nebo osoby.
 
Pokud různé firmy a osoby slibují, že lidem, kteří nemají na odkup bytu peníze nebo nemají čas celý proces zařizovat, a tak za ně vše vyřídí, městská část Praha 6 znovu připomíná, že uzavřela dohody s několika bankovními ústavy, které slibují, že lidem poskytnou úvěr za výhodných podmínek.
 
Prodej bytů zajišťuje oficiálně pouze správcovská firma SNEO
 
Radnice zároveň upozorňuje, že ať už je osloví kdokoliv a bude jim slibovat cokoliv, Praha 6 si na jednání o prodeji a následně prodej samotný žádné prostředníky nenajímá.
 
"Soukromé realitní makléře nebo kanceláře ani jiné subjekty nemají oprávnění prodej bytového fondu zprostředkovávat. Občané by si proto měli dát velký pozor, aby nenaletěli možným podvodníkům," zdůraznil Stupčuk.
 
Veškeré informaci k prodeji bytů oprávněným nájemcům najdou občané na  internetových stránkách Prahy 6 - www.praha6.cz . Občané zde najdou informace například o tom, jak se určuje kupní cena a jak celý proces prodeje probíhá. Další informace lze získat také na telefonech společnosti SNEO, a.s., info@sneo.cz , tel. 235 094 011.