Lidé poslali Svobodným za první týden kampaně po stokorunách celkem 116.801, -Kč

Lidé podpořili za první týden kampaně Stranu svobodných občanů (Svobodní) celkovou částku 116.801,- Kč. 

Jednotliví občané posílají peníze doslova po stokorunách: nejmenší dar je 100,- Kč, typická velikost daru je tisíc korun. Největší dar, který v prvním týdnu Svobodní obdrželi, činil 30.000,- Kč.
 
Svobodní proto mohli zvýšit rozpočet na kampaň na 1,6 milionu Kč. 
 
Svobodní vedou již od roku 2011 transparentní účet, všichni dárci mohou přes web www.svobodni.cz nebo www.volimpravici.cz kdykoli nahlédnout, jak je s jejich penězi nakládáno.
 
Náhled transparentního účtu Svobodných zde:
 
Svobodní nedostávají žádný státní příspěvek a nejsou sponzorsky spojeni s žádnou tzv. korporací a ve volbách budou soutěžit prostřednictvím  propracovaného nesocialistického programu.