Lime nově pozná jízdu po chodníku

Lime ve spolupráci s kalifornským San José spustil pilotní provoz nové funkce, která detekuje jízdu po chodníku. Jedná se o první technologii svého druhu napříč celým odvětvím. Jejím cílem je upozorňovat uživatele na jízdu po chodnících a zároveň pomoci městu budovat cyklistickou infrastrukturu tam, kde je to nejvíce potřeba. Zkušenosti ze San José budou využívány při rozšiřování funkce do dalších světových měst. Další inovací Limu jsou koloběžky s baterií vyměnitelnou přímo v provozu. Ty firma testuje v Paříži.

Lime funkci detekující jízdu po chodníku spouští nejprve v centru kalifornského města San José, kde budou u každé jízdy vyhodnocovány informace o rychlosti jízdy a data nasbíraná akcelerometrem. Na základě vibrací a datech o rychlosti je za pomoci sofistikovaných statistických modelů možné vyhodnotit, na jakém povrchu uživatel během své jízdy jel.

„Funkci detekce chodníku jsme začali vyvíjet již více než před rokem a je součástí našeho závazku zajistit maximální bezpečí pro komunitu obyvatel měst,“ komentuje inovativní technologickou novinku Nick Shapiro, který má otázky bezpečnosti v Limu na starosti. „Víme, že mikromobilita může uspět jen v případě, že se jezdci i chodci a všichni ostatní účastníci silničního provozu budou cítit bezpečně. Proto v Limu pracujeme na tom, abychom úroveň bezpečnosti neustále zvyšovali, a to pro všechny,“ doplňuje Shapiro.

Technologie pomůže vychovávat i budovat infrastrukturu

Unikátní technologie založená na AI, kterou společnost Lime vyvinula, dokáže s 95% přesností odhalit, pokud uživatel jel po chodníku, místo po silnici. Když algoritmus vyhodnotí, že uživatel po chodníku ujel více než 50 % své trasy, bude na tuto skutečnost upozorněn push notifikací a vyzván, aby v zájmu ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu jezdil raději po silnici.

Funkce bude postupně dále vylepšována, a v budoucnu si uživatelé budou moci prohlédnout i konkrétní vizualizace toho, na kterých částech trasy se přečinů dopustili. Tato informace bude opět zaslána skrze aplikaci a zároveň e-mailem. Uživatelé tak budou mít přesné informace o tom, jak mají své chování v provozu změnit.

Nejde ale jen o napomínání uživatelů. Novinka má také ambici získávat relevantní data o tom, kde se lidé nejčastěji uchylují k jízdě po chodníku, a pomáhat tak městům s budováním potřebné infrastruktury.

„Tato inovace nám umožní přetavit data, která získáme, v lepší pochopení toho, kde a proč lidé po chodnících jezdí. Jakmile tato data budeme mít k dispozici, můžeme je sdílet s městy a ještě lépe s nimi pracovat na zlepšování infrastruktury. V Praze to může znamenat například položení pruhu hladší dlažby tam, kde kočičí hlavy neumožňují pohodlnou jízdu na kole ani koloběžce, nebo budování oddělených cyklopruhů pro bezpečný pohyb v provozu,“ komentuje inovaci český provozní manažer Limu, Ondřej Široký.

Osvěta s BESIPem a Policií i za pomoci technologií

Edukaci uživatelů služeb mikromobility směrem k ohleduplné a bezpečné jízdě vnímá Lime za naprosto zásadní. Na osvětu se proto firma kontinuálně soustředí i v Praze a minulý rok Lime ve spolupráci s BESIPem a Policií ČR odstartoval dlouhodobou osvětovou kampaň. V rámci outdoorových kampaní i edukace uživatelů přímo v provozu firma usiluje o to, aby lidé za každých okolností jezdili s respektem k okolí i vlastnímu zdraví.

Společnost Lime chce ale bezpečnost uživatelů zajišťovat i právě skrze technologické inovace. V Praze již firma s městem i IPR sdílí data o provozu koloběžek, která mohou městským architektům pomoci s plánováním infrastruktury pro cyklisty a budováním oddělených cyklopruhů tam, kde jsou nejvíce potřeba. Funkce detekce jízdy po chodníku může do budoucna kvalitu a přínos nasbíraných dat ještě významně zvýšit.

Koloběžky s vyměnitelnou baterií

Zajímavý pilotním projektem, který bude pro celé odvětví rovněž znamenat významný posun kupředu, je nasazení koloběžek s vyměnitelnou baterií. Pro uvedení vybité koloběžky zpět do provozu díky tomu stačí ke koloběžce přinést nabitou baterii a snadno ji vyměnit. Koloběžka je tak okamžitě připravena k další jízdě. Tato inovace přináší jednak pohodlí pro uživatele, ale zároveň koloběžky činí ještě ekologičtější formou přepravy. Jednotlivé koloběžky totiž není kvůli nabíjení potřeba nikam převážet.

Udržitelnost je základním posláním společnosti Lime a firma průběžně podniká kroky k dalšímu snižování dopadu svého podnikání na životní prostředí. Pilotní projekt se snadno vyměnitelnými bateriemi je tedy jen dalším střípkem v rámci široké palety aktivit Limu na tomto poli.

„Průběžně zdokonalován je systém oprav s cílem prodloužit životnost všech koloběžek na maximum. V Praze jsme v průběhu minulého roku nasadili do provozu také elektrická cargo-kola, která nám pomáhají spravovat vozový park ještě ekologičtěji a pružněji než kdy dříve. Zvláštní pozornost je pak globálně věnována zefektivňování dobíjení koloběžek, včetně kontinuálních snah o zajištění napájení koloběžek 100% obnovitelnou energií. Provoz koloběžek s vyměnitelnou baterií je dalším krokem na tomto poli a věřím, že se tento systém v Paříži osvědčí,“ popisuje Ondřej Široký.