Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Mateřské školy se v létě otevřou ve větším rozsahu formou příměstských táborů a letních školiček. Nový systém umožní navštěvovat školku i starším dětem.

Městská část Praha 6 připravila pro letošní letní prázdniny zcela nový systém provozu mateřských škol. Nechává totiž na samotných školkách, jaké aktivity dětem nabídnou. „Provoz mateřských škol tak, jak během roku fungují, bude přes léto přerušen. V jednotlivých školkách pak budou probíhat týdenní prázdninové aktivity,“ vysvětluje nový systém radní pro školství Ondřej Balatka. Dosavadní systém měl řadu nevýhod. Byl administrativně nepružný, často kolidoval s plánovanou údržbou a rekonstrukcemi škol a neumožňoval ani plné čerpání dovolené pedagogů.

Nový model by měl rodičům nabídnout řadu zlepšení a také uspokojí mnohem více dětí zaměstnaných rodičů. Prázdninové aktivity ve školkách by tak mohlo postupně navštívit téměř 700 dětí, a to nikoliv jen ve „školkovém“ věku, ale v rozmezí od 3 do 10 let. Na prázdninový týden mohou rodiče přihlásit i sourozence, který do školky už nechodí. „Tento nový systém má bezpochyby celou řadu výhod, proto k němu přistupujeme. Chápeme, že se tato změna některým rodičům na první pohled nemusí zamlouvat. Nicméně je třeba mít na paměti, že mateřská škola je dle zákona předškolní vzdělávací instituce a v žádném případě nemá suplovat činnost dětských hlídacích agentur,“ dodává Balatka. Týdenní programy budou probíhat formou příměstských táborů a letních školiček, kdy dítě ráno do školky přijde a odpoledne odejde, nebo škol v přírodě na celý týden. Školky mají možnost budovu pronajmout i jinému subjektu, který týden pro děti připraví.

Tento nový systém bude nabízet široké množství aktivit. Půjde o výuku angličtiny, sportovní aktivity (např. plavání), keramiku, vycházky po Praze, jednodenní výlety do přírody, tanec, hudbu atd. V případě příměstských táborů je nutné využít celý turnus, tj. 5 dní. Rodiče mohou přihlásit své děti na libovolný počet akcí nabízených mateřskými školami. Teoreticky tedy může dítě strávit celé dva měsíce letních prázdnin ve školkách. V případě zájmu o jednodenní programy (vycházky v přírodě, procházky Prahou apod.) je možné dohodnout se v konkrétních mateřských školách individuálně v závislosti na naplnění kapacity. Veškeré aktivity budou zpoplatněny a konečná částka bude záviset na tom, jaký letní program si rodiče pro své děti vyberou.

Podrobné informace a přihlášky poskytnou jednotlivé MŠ.

www.praha6.cz