Právě se nacházíte:

Meditace prospívá srdci

Jak ukazují zkušenosti z praxe a dlouholetý vědecký výzkum viz http://www.youtube.com/watch?v=hD0aAKqVxkk&feature=watch_response , program TM má blahodárný účinek na zdraví našeho srdce. A to se týká nejen organismu, který má zdravé srdce, ale i toho, který je ohrožen rizikovými faktory pro onemocnění, a také tehdy, je-li srdce již postiženo nějakou poruchou.

Program TM – Transcendentální meditace viz  http://www.tmcentrum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=76
je jednoduchá psychofyziologická metoda, s bohatým mezinárodním vědeckým výzkumem, která prokázala příznivé vlivy na celkové zdraví a rozvoj osobnosti. Je snadná a nenáročná, nevyžaduje nějakou víru nebo přináležitost k nějaké skupině. Představuje techniku pro lepší využití vnitřních zdrojů člověka a schopnost sebe-regenerace.

Národní institut zdraví v USA podpořil výrazně svými granty v posledních 20 ti letech výzkum  http://www.tmeducation.org/research-national-institutes-of-health účinku programu TM na zdraví kardiovaskulárního systému. Zjištěné výsledky, včetně 78% redukce srdečních nemocí a 47% redukce úmrtí na srdeční nemoci, zahrnují také:
· redukci vysokého krevního tlaku (Current Hypertension Reports, December 2007)
· zlepšení kvality života u kardiaků (Ethnicity and Disease, March 2007)
· redukci metabolického syndromu (American Medical Association’s Archives of Internal Medicine, June 2006)
· redukci (American Journal of Cardiology, April 2002) a regresi  (Stroke, March 2000) aterosklerózy a další zajímavé prospěšné účinky na kardiovaskulární systém.

Dr. Mehmed Oz viz http://www.youtube.com/watch?v=Nx7YoK860Cc , populární americký kardiolog hovoří o příznivém účinku programu TM na zdraví srdce, zejména z úhlu pohledu schopnosti programu TM redukovat stres a poruchy způsobené stresem. S použitím animace zde Dr. Oz umožňuje pohled do vnitřního prostoru srdce a cév s proudícími krvinkami, kde se začal usazovat plak, který narůstá a posléze zcela uzavře cévu, což je jedna z hlavních příčin úmrtí v dnešním západním světě. Popisuje, jak může program TM pomoci: snižuje vysokou hladinu cholesterolu, který je považován za významný rizikový faktor srdečních nemocí, snižuje hladinu krevního cukru/zlepšuje insulinovou rezistenci u pacientů s koronární nemocí a snižuje vysoký krevní tlak u hypertoniků.

Dr. Robert Schneider viz  http://www.youtube.com/watch?v=KKiCgADva70&feature=related , specialista v oblasti prevence kardiovaskulárních nemocí u dospělých i mládeže hovoří o potřebě nového přístupu a uvádí výsledky zlepšení kardiovaskulárního zdraví s použitím programu TM u mládeže již během 2 měsíců. Ve své knize Total Heart Health viz http://www.totalhearthealth.info/ detailně rozebírá možnosti prevence nemocí srdce a zlepšení u srdečních poruch přirozenými prostředky, bez vedlejších škodlivých účinků.

Zpráva, že pro zdraví svého srdce  může každý udělat něco prospěšného na základě svých vlastních vrozených zdrojů, je jistě dobrá zpráva. Program TM se dá snadno naučit od odborného učitele TM a pak si ho každý praktikuje sám doma ráno a navečer. Přitom si odpočine jako při ničem jiném. TM představuje původní přirozenou schopnost sebe-léčení organismu, kdy jsou více zapojovány vrozené procesy sebe-regenerace a omlazování z úrovně tichého tzv. transcendentálního vědomí, jež spočívá v základu mysli. Navíc má program TM řadu dalších prospěšných účinků, jak uvádí Dr. John Hagelin http://www.youtube.com/watch?v=hD0aAKqVxkk&feature=watch_response, například rozvíjení inteligence, flexibility a kreativních přístupů, což má základ ve zlepšování mozkové činnosti.