Na pomoc proti stresu v armádě

Práce v armádě, u policie a v podobných fyzicky zátěžových profesích s sebou často nese velká rizika a odpovědnost. Voják musí být připraven na okamžitou akci a podání vrcholového výkonu. Mnohdy může být ohroženo jeho zdraví nebo dokonce i život. I když jsou účastníci takových jednotek speciálně školeni a cvičeni...

Práce v armádě, u policie a v podobných fyzicky zátěžových profesích s sebou často nese velká rizika a odpovědnost. Voják musí být připraven na okamžitou akci a podání vrcholového výkonu. Mnohdy může být ohroženo jeho zdraví nebo dokonce i život. I když jsou účastníci takových jednotek speciálně školeni a cvičeni, přesto může hladina stresu přesáhnout únosnou úroveň a důsledky se mohou projevit v oblasti duševního či tělesného zdraví okamžitě, nebo mohou následky být i dlouhodobé, jako je tomu u posttraumatického syndromu.

Když práce probíhá v podmínkách vysoké hladiny stresu, je dobré znát účinné prostředky neutralizace stresu v organismu i v prostředí a způsoby odstraňování již vzniklých negativních účinků stresu v organismu.

Z tohoto úhlu pohledu se nabízí jedno zajímavé řešení důsledků stresu takříkajíc z vlastních zdrojů, které může být vhodným doplňkem pro již existující programy. Program TM, viz http://www.youtube.com/watch?v=ZJVo9T5a3Pw Transcendentální meditace*, jak ukazuje dlouholetý výzkum i praxe, redukuje tenze, úzkosti a deprese a zlepšuje celkové duševní i fyzické zdraví. Program TM také účinně přispívá k úlevě od symptomů posttraumatického syndromu, jak rovněž vyplývá z výzkumu a praxe.

Naše mezinárodní organizace Global Country of World Peace pracuje na projektech, jež uvádějí inovační řešení stávajících problémů v oblasti vysoké stresové zátěže. V rámci sdílení dobré praxe nabízí naše pobočka, viz http://www.tmcentrum.cz, jako jediná v ČR přednášky a školení v programu TM.

Ve spolupráci s Nadací 'David Lynch Foundation' v USA, viz http://www.dlfprojects.org/ptsd.html probíhá projekt implementace programu TM pro válečné veterány a účastníky mírových misí. Podle americké organizace 'Veterans Administration' až 35 procent vojáků, vracejících se z Iráku a Afghánistánu trpí poruchami vyvolanými posttraumatickým syndromem. Na to, jak je situace vážná, poukazuje vysoké procento sebevražd – uvádí se, že až 18 veteránů denně spáchá sebevraždu. Nadace Davida Lynche pracuje s několika skupinami veteránů, u nichž je aktuální posttraumatický syndrom, a pomáhá jim zpřístupnit tento velice účinný prostředek, program TM.

Z přiloženého dokumentu, viz http://www.davidlynchfoundation.org/veterans-ptsd.html je více než zřejmé, že projekt je úspěšný, přináší úlevu a skutečně pomáhá překonat symptomy posttraumatického syndromu, včetně deprese, úzkostí, emoční tuposti, drogových závislostí, nespavosti, rodinných problémů a problému sebevražd. Umožňuje, aby se postižení mohli navrátit zpět do normálního produktivního zdravého života.

Vzhledem k jeho přirozenosti, snadnosti a účinnosti je možné doporučit program TM viz http://www.youtube.com/watch?v=TfIqvZLIZz8 širokému spektru zájemců. V armádě a u policie může být přínosem nejen kvůli protistresovým účinkům, ale také proto, že umožňuje lepší koordinaci mysli a těla, integrovanější činnost mozku a rychlejší reakce na podněty- jak ukazují vědecké studie.

* Program TM je snadný, systematický a vědecký. Je to neutrální psycho-fyziologický postup, který nezahrnuje žádnou filosofii, víru, náboženství nebo změnu životního stylu. Využívá proces myšlení a umožňuje mysli obsáhnout i hlubší úrovně myšlení, nejen ty povrchové, až je proces myšlení překročen. V okamžiku ‚transcendování‘ – přesáhnutí procesu myšlení, je v organismu vytvořen velmi zajímavý a specifický stav hlubokého uvolnění. Díky těsné propojenosti mysli a těla je celý organismus relaxován a jsou aktivizovány vnitřní mechanismy velmi rychlé a účinné regenerace v obou rovinách, jak v mysli, tak i v těle.

Vědecké studie viz http://www.mum.edu/tm_research/welcome.html dokládají, že odpočinek během TM je 2-3x vyšší než během spánku. Takto navozená obnova a regenerace přináší řadu prospěšných účinků pro celý organismus, zejména pro nervový, imunitní a kardiovaskulární systém. Pár minut TM ráno a večer umožňuje přirozeným způsobem organismus posilovat a trénovat, aby byl schopen zvládat stres snadněji a účinněji, bez poškození a zanechání následků. Vzhledem k jeho přirozenému mechanismu a vysoké účinnosti lze program TM používat nejen jako doplněk k terapii, ale také jako vhodnou prevenci.