Noclehárny pro bezdomovce se uzavírají

Zimní opatření, která měla pomoci přečkat nejnepříjemnější období pro lidi bez přístřeší, jsou po čtyřech měsících ukončena. Dvě noclehárny v Michli a jedna na Vackově ukončily svůj provoz o víkendu. Poslední noc v nich strávili klienti ze soboty na neděli.  

"Ukázalo se, že počet míst pro zajištění pomoci lidem bez přístřeší byl postačující. A to i proto, že jsme pro letošní rok navýšili jejich počet o přibližně 140 míst zřízením další noclehárny v Michli. Přestože se kapacity v zimních měsících naplnily, stále se nám dařilo i přes nejmrazivější období zachovávat dostatečný počet krizových míst na lodi Hermes," vysvětloval radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Noclehárna na lodi Hermes nabízí služby klientům po celý rok. Po skončení zimních opatření přechází do běžného režimu. "Přespání je pro klienty za poplatek 20 korun na noc a s nulovou tolerancí alkoholu,"upřesnil radní Hodek.

V rámci končících zimních opatření ukončí svou činnost i centrální dispečink. Do běžného režimu se vrací provoz denních center a terénní programy. "Vše přechází na běžný celoroční provoz, podobně jako u zařízení neziskových organizací, která se na zimních opatřeních podílela," připomněl radní Hodek s tím, že oceňuje nasazení a práci všech lidí, kteří se na pomoci lidem bez přístřeší podíleli.

Po uzavření nocleháren v Michli a Vackově má v plánu Centrum sociálních služeb Praha v příštím týdnu jejich vyklízení a uklízení. "Právě tyto práce už nabízíme některým klientům, kteří si takto mohou přivydělat. Těší nás, že zájem o tuto práci mají," doplnila zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha Ludmila Tomešová.