Nový školní rok přináší nové možnosti pro rodiče: Informace ze škol přímo do mobilů pomocí esemesek

První školy se připojily do nového projektu Školní InfoKanál společnosti INFOKANÁL s.r.o., který nabízí základním, mateřským i středním školám zrychlit a zefektivnit komunikaci s rodiči a žáky. Od informací o prospěchu, či chování až po varování.

„Rodiče se pomocí textových zpráv mohou včas dozvídat o školních akcích, třídních schůzkách či dojezdech do cíle svých dětí v případě výletů, kurzů nebo škol v přírodě. V neposlední řadě ovšem mohou být varováni před různými nebezpečími, která na jejich děti číhají,“ vysvětlila Jana Mertová, ředitelka společnosti, která projekt SMS do škol dodává. Společnost INFOKANÁL má s rozesíláním informačních SMS zpráv mnohaleté zkušenosti. Už 8 let totiž poskytuje tuto službu městům a obcím v celé České republice, které pak snáze informují své občany.

Projekt SMS do škol byl představen školám během prázdnin letošního roku. Využívat ho mohou školy všech kategorií. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Od začátku školního roku se ho rozhodli využívat hned na několika školách, například na Základní škole Kolovraty v Praze, Základní škole Nová Ves pod Pleší, Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí, Základní škole Josefa Gočára v Hradci Králové či Mateřské škole Mašinka v Lysé nad Labem.

V Praze 6 proběhla pro ředitele základních škol prezentace celého projektu minulý týden. První školou, která v Praze 6 tuto službu rodičům nabídne, bude ZŠ Na Dlouhém lánu se zhruba 300 žáky. První rodiče, kteří dostávali esemesky o aktuálním dění ve škole jsou
rodiče žáků pražské Základní školy v Kolovratech. Pedagogický sbor si oblíbil kromě tradičních informačních esemesek také možnost využívat ankety mezi rodiči. „Je to vynikající pomocník, když potřebujeme rychle řešit situaci a znát názory rodičů,“ je nadšený ředitel školy Mgr. Pavel Bednář a dodává: „SMS zprávy pro rodiče jsou efektivnější nežli psaní do deníčků, žákovských knížek či lepení papírků a čekání, zda a jestli vůbec to děti nezapomenou doma ukázat.“

„Je to velmi zajímavý projekt, který chceme využívat. Naše škola si na aktivní komunikaci zakládá, běžně komunikujeme s rodiči či studenty pomocí emailu, ale ne každý je stále on-line a studenti občas zapomenou potřebné informace doma vyřídit. Proto zprávy zasílané přímo do mobilu budou rozhodně přínosem v komunikaci,“ domnívá se ředitel Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Mgr. Aleš Kubíček. Ředitele doplňuje učitel odborných předmětů Mgr. Robert Sigmund: „Snažíme se být v komunikaci s rodiči, ale i studenty aktivní a hlavně chceme používat takové kanály, které rodiče i studenti sami preferují. Proto dáváme informace například o odpadlých hodinách i na Facebook, ale ne vždy je tato informace po ruce v ten správný moment. Navíc je tento způsob přímo geniální informační nástroj v případě různých krizí a akutních situací.“

Ředitel Základní školy v Nové Vsi pod Pleší Mgr. Stanislav Vacek si pochvaluje propojení školního projektu s obecním. „Řešili jsme propojení systému rozesílání esemesek zaregistrovaným občanům obce v souvislosti s komunikací mezi školou a rodiči. Toto propojení poskytuje velmi užitečný průnik témat. Řada informací je zajímavá jen pro rodiče, některé jsou důležité pro fungování obce a významnou část tvoří také informace, kde se vzájemně "potkáváme." V této synergii vidím podstatné zlepšení informovanosti.“

Podle ředitelky SMS InfoKanálu Jany Mertové může dojít k dokonalému využití SMS InfoKanálu obce a Školního InfoKanálu. Obce i škola může uvnitř systému bezplatně komunikovat, což oběma stranám ušetří čas a zvýší efektivitu. Esemeskování s rodiči zaujalo i ředitelku Mateřské školy Mašinka v Lysé nad Labem Bc. Jaroslavu Černou: „Báječný nápad, který má určitě smysl. V naší MŠ funguje velmi dobře informační systém přes webové stránky školy a zprávy na nástěnkách. SMS zprávy zjednoduší adresnou komunikaci s rodiči, ale zároveň i rozšíří její možnosti. Určitě službu zasílání SMS nabídneme všem rodičům. Jsem přesvědčená, že o nejrůznější aktuální zprávy o dění v MŠ ve spojení s dětmi budou mít rodiče obrovský zájem.“

Počáteční nedůvěru k obsluze systému mezi některými školami rozptýlil INFOKANÁL s.r.o. zavedením tzv. modulu mobilního odesílatele. Ten nenutí pedagogy přemýšlet nad tím, odkud se pro odeslání SMS zpráv rodičům připojí k internetu, kde najdou internetovou kavárnu na cestách či komu zavolají do školy, aby poslal esemesku z počítače. Vše totiž mohou snadno ovládat z mobilního telefonu a pomocí jedné esemesky obešlou všechny rodiče například se sdělením, že dojeli v pořádku do místa.

Rodičům se nápad líbí
Reakce rodičů jsou veskrze pozitivní a bez výjimky označili nápad za vynikající. „Telefon nosíme téměř stále u sebe. Byl by to rychlý a spolehlivý zdroj informací. Není možné se spoléhat pouze na to, co nám řekne dcera,“ komentoval se zaujetím otec osmileté Daniely Jiří Jirásek. „Pokud by nám toto škola nabídla, rozhodně to přivítáme a zapojíme se,“ říká Irena - matka dvou předškoláků, kteří od září nastoupí do první třídy. Eva, která má své dvě děti ve 4. a 1. třídě nápad rozesílání SMS zpráv oceňuje: „O projektu jsem se dozvěděla na sdružení rodičů a hned se mi myšlenka zalíbila. V minulosti se totiž stávaly situace, kdy by mi esemeska hodně pomohla. Třeba když jedou děti na lyžařský výcvik, chtěla bych vědět, zda dojely v pořádku. Nebo připomínka toho, že jsem zapomněla na nějakou platbu vůči škole je také velmi užitečná.“