Občanské sdružení CEPA pomáhá rozvíjet soukromého letectví ve Střední Evropě

Soukromé letectví (business aviation) je ve střední Evropě relativně novým prvkem, má však velký potenciál rozvíjet se a zvyšovat svůj podíl na evropském trhu. V Praze bylo 2. listopadu 2009 založeno sdružení CEPA, které podporuje rozvoj business aviation ve středoevropském regionu. Česká republika se tímto krokem stala klíčovým bodem pro soukromé letectví ve střední Evropě a upevňuje tak svoji pozici na evropském trhu.

CEPA (Central European Private Aviation/Středoevropské privátní letectví) je neziskové občanské sdružení, které spojuje operátory soukromých letadel, tzv. BizJetů, a vrtulníků, výrobce, brokery charterových letů, servisní a výcvikové organizace, prodejce BizJetů a podpůrné organizace zahrnující finanční, pojišťovací a publikační společnosti. Členem organizace se mohou stát jak právnické, tak fyzické osoby.

Základními cíli sdružení CEPA jsou reprezentace zájmů členů na národní, evropské a mezinárodní úrovni a podpora rozvoje business aviation v České republice a zahraničí. Sdružení si rovněž klade za cíl informovat o současné situaci v business aviation ve střední Evropě, přilákání pozornosti ostatních operátorů a spolupráci při oborových konferencích. Letos v dubnu CEPA pořádala v pražském hotelu Mandarin Oriental svoji první konferenci, která přitáhla pozornost leteckých expertů z celého světa.

Sdružení se v první řadě soustředí na Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. Všechny tyto státy představují oblasti s relativně novým trhem soukromé letecké dopravy a zároveň velkým potenciálem pro její růst. V druhé řadě se CEPA také orientuje na slibně se rozvíjející trhy, jako jsou Bělorusko, Ukrajina a Rusko.

„Z ohlasů brokerů a provozovatelů soukromých letadel se zdá, že CEPA byla správným krokem na cestě ke společnému cíli, tj. rozvoji business aviation ve střední Evropě.“, uvádí předsedkyně sdružení CEPA, Dagmar Grossmann.

Dalším ambiciózním projektem, na kterém CEPA právě pracuje, je premiérový ročník veletrhu CEPA EXPO 2011, který se bude soustředit na sféru soukromého letectví ve střední Evropě. Přehlídka technických novinek a rychlých strojů od očekávaných 120 vystavovatelů se uskuteční od 29. září do 1. října 2011 v Praze. „Českou republiku jsme jako dějiště takto prestižní akce zvolili záměrně. Celý region střední a východní Evropy má ohromný potenciál růstu a rozvoje soukromé letecké přepravy, a Česká republika je jeho skutečným srdcem,“ uzavírá Dagmar Grossmann.