Oslavy 175.výročí SPŠS Betlémská

Ve čtvrtek 26. 1. 2012 proběhly v Betlémské kapli oslavy 175. výročí vzniku 1. české průmyslové školy. Škole poblahopřála také starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková.

"Mění se doba a s ní i preference budoucích středoškolských studentů. Pro řadu z nich je lákavější ponořit se do vod tak zvaných moderních technologií, pátrat v hlubinách marketingu, mezinárodních vztahů, public relations. Chtěla bych ale připomenout, že bez strojů, strojírenství, techniky se neobejdeme dnes, zítra, za deset, ani za padesát let. I čistě technický obor může být a je tvůrčí a především nepostradatelný," uvedla starostka Marie Kousalíková.

Betlémská je nejstarší průmyslovou školou v české republice a byla založena v roce 1837. Roku 1842, kdy Praha měla 146 418 obyvatel, navštěvovalo tuto školu již 800 mistrů a tovaryšů. V roce 1863 navštěvovalo školu 762 žáků v průměru 3 - 4 vyučovací hodiny týdně. Pocházeli z 61 profesí. Nejvíce bylo zámečníků – 105, truhlářů – 60, zedníků – 53, zlatníků a stříbrníků – 51, strojníků – 41, soustružníků – 31, sochařů – 22 atd. Z nich bylo 8 mistrů, 240 tovaryšů a 420 učedníků.

Dnes, v období 175. výročí své existence, se nejstarší česká průmyslovka stále vyvíjí a úspěšně reflektuje měnící se potřeby doby. Avšak stejně jako v předminulém a minulém století i dnes, počátkem třetího tisíciletí, slouží škola témuž cíli: poskytovat svým žákům kvalitní technické vzdělání a odbornou přípravu, jako základ jejich profesní dráhy.

Záštitu nad oslavami převzal primátor hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda a rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.