Otevření Centra bezpečnosti

17. dubna proběhlo slavnostní otevření učebny prevence Centra bezpečnosti v hasičské stanici na Petřinách.

Centrum bezpečnosti bude sloužit občanům Prahy 6, především dětem a seniorům. Cílem je zvyšovat informovanost obyvatel o možnostech ochrany před nejčastějšími druhy kriminality, které se na Praze 6 vyskytují a motivovat občany k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Učebna bude sloužit přednášejícím lektorům v oblasti bezpečnosti, jako základna pro samotné přednášky na místě či po dohodě přímo v jednotlivých objektech, jako jsou školy, či domovy pro seniory.
 
Na vybudování Centra bezpečnosti se podílely MHMP (grant prevence kriminality) částkou 135.000 Kč a MČ Praha 6 částkou 50.000 Kč.