Praha 6 má novou mateřskou školu

Starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková ve čtvrtek 10. 11. 2011 společně s primátorem hl. m. Prahy Bohuslavem Svobodou slavnostně otevřela novou mateřskou školu Za Oborou. Nová školka má kapacitu 112 dětí.

Novostavba mateřské školy Za Oborou nahradila původní, nevyhovující dřevostavbu družiny základní školy T. G. Masaryka. Původní dřevostavba byla ve špatném stavebně technickém stavu a nevyhovovala hygienickým požadavkům pro provoz mateřské školy. „Novostavba mateřské školy realizovaná v letošním roce představuje objekt o čtyřech odděleních s celkovou kapacitou 112 dětí,“ říká starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková.

"Jedná se o dvoupodlažní „výukový pavilon“ se čtyřmi třídami a o jednopodlažní hospodářský pavilon s jídelnou, varnou a školnickým bytem," popsal radní pro školství Ondřej Balatka. Součástí díla byla i celková rekonstrukce zahrady, osazení nových herních prvků a zhotovení nového oplocení areálu. „Pro zvýšení bezpečnosti dětí byl v ulici Za Oborou realizován zvýšený stavební zpomalovací práh s přechodem pro chodce. Zároveň byl opraven i chodník před mateřskou školou. Děti mohou využívat i přilehlé dětské hřiště, které bylo zrekonstruováno v loňském roce v rámci celkové rekonstrukce parku Malý Břevnov,“ doplňuje starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. V rámci rekonstrukce parku byla realizována i protihluková stěna chránící děti před nadměrným hlukem z ulice Bělohorská.