PRAHA 6 MĚNÍ TVÁŘ: UNIKÁTNÍ VÝSTAVA UŽ ZA NECELÉ DVA TÝDNY

Už 12. listopadu v 17 hodin představí MČ Praha 6 před Skleněným palácem další ročník výstavy „Praha 6 mění tvář“. Ta přestaví desítky studií, projektů i architektonických vizí, o jejichž realizaci uvažuje na území šesté městské části hlavní město, obec i soukromí investoři.

„Na téměř osmdesáti panelech, které budou tematicky rozděleny, si veřejnost bude moci prohlédnout hlavním městem či státem plánované dopravní stavby v Praze 6 a stavby s tím související,“ řekla starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková.

Dále celkem jedenáct projektů týkajících se oblasti Břevnova, mezi něž patří Malá Kajetánka, Vincentinum, mateřská škola Meziškolská a další. Nebudou chybět informace o záměrech na dostavbu Vítězného náměstí nebo vize o budoucnosti oblasti Veleslavína a Nových Vokovic, kde by mělo v návaznosti na stavbu metra dojít k výstavbě záchytného parkoviště a autobusového terminálu. Představíme i návrhy na další etapu stavby volnočasového areálu na Ladronce, urbanistická studie Bubenečského nádraží, panely uvádějící do problematiky skladovacích areálů v Ruzyni i oblasti letiště včetně jeho předpolí. Součástí výstavy budou tematické besedy k vybraným projektům.