Praha 6 nabídne k prodeji část svého bytového fondu

Zastupitelé Prahy 6 dali „zelenou“ k odprodeji některých nájemních bytů, které jsou hlavním městem svěřené do majetku této městské části.

Zastupitelé šesté městské části schválili na svém dnešním jednání záměr na prodej vybraných bytových jednotek oprávněným nájemcům. Návrh, který předložila rada městské části, počítá v následujících patnácti měsících s prodejem celkem 904, které se nachází ve více než 50 domech v katastrálních územích Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Střešovice a Veleslavín.  

K tomuto kroku přistoupila rada v souladu se svým programovým prohlášením pro období let 2010 – 2014, které si stanovilo jedním z cílů také revizi objemu bytového fondu potřebného pro realizaci úkolů a cílů této městské části.  

Dle názoru předkladatelů by si měla Praha 6 ponechat jen takové domy, které jsou vhodné pro realizaci sociálních programů, dále takové, které slouží k naplňování veřejného zájmu a které byly z prodeje vyřazeny.  K nákupu nabízených bytů budou oprávněni pouze stávající nájemníci za přesně stanovených podmínek v souladu s přijatými zásadami a cenu, která bude určena posudky znalců v oblasti oceňování nemovitostí. Přičemž budou zváženy konkrétní vlastnosti, poloha, kvalita bytů a nabyvatelům bude umožněna sleva až do výše 40 % ze znalci stanovené ceny.