Praha 6 nesouhlasí s navrhnovanými změnami v MHD

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila změny v MHD, tyto změny budou platné od 1. 9. 2012. Praha 6 věděla o připravovaných změnách a svými usneseními jasně vyjádřila nesouhlas.

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila změny v MHD, tyto změny budou platné od 1. 9. 2012. Praha 6 věděla o připravovaných změnách a svými usneseními jasně vyjádřila nesouhlas. Městská část Praha 6 odůvodňovala svůj nesouhlas s navrhovanými dopravními změnami v MHD zejména tím, že je zcela nepřijatelné přijímat jakákoliv opatření, která by způsobila nárůst individuální automobilové dopravy z důvodu zmenšení komfortu městské hromadné dopravy.

Praha 6 chce autobusy vymístit z Vítězného náměstí, vůbec to ale neznamená, že by chtěla rušit autobusové spoje.
 
Znamená to pouze, že Praha 6 chce mít z Vítězného náměstí - náměstí a ne dopravní uzel, proto městská část nesouhlasí s přijatým usnesením hl. m. Prahy.