Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Ve středu 14. 12. 2011 předala starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková a její zástupce Jan Záruba finanční dary pěti strážníkům Městské policie OŘ Praha 6. Dar za mimořádný čin obdrželi čtyři muži a jedna žena.

Odměnění strážníci MP – OŘ Praha 6:

Milan Čámský a Martin Harvánek za mimořádný čin ve směně hlídky MP - OŘ Praha 6:

Jmenovaní při výkonu služby dne 27. 9. 2011 svým rychlým a profesionálním zásahem zadrželi pachatele závažné trestné činnosti přímo na místě činu. Následně se dne 5. 10. 2011 s nasazením vlastního života spolupodíleli na zadržení pachatele pod vlivem omamných látek, který svým vozidlem najížděl na vozidlo i na samotnou hlídku MP. Jízdou na červenou a v protisměru zároveň ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a byl zadržen až společnými silami za použití střelné zbraně.

Za tento mimořádný čin byl každému ze strážníků navržen finanční dar z kapitoly 07 Bezpečnost rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2011 ve výši 10.000,- Kč.

Gabriela Dvořáčková, Roman Vyšata a David Diepold za mimořádný čin ve směně hlídky MP - OŘ Praha 6:

Jmenovaná pí Dvořáčková při výkonu služby dne 27. 9. 2011 se svým rychlým a profesionálním zásahem spolupodílela na zadržení pachatele závažné trestné činnosti přímo na místě činu. Navržení pánové Vyšata a Diepold byli při výkonu služby dne 5. 10. 2011 přivoláni druhou hlídkou a s nasazením vlastního života se spolupodíleli na zadržení pachatele pod vlivem omamných látek, který svým vozidlem najížděl na vozidlo i samotnou hlídku MP. Jízdou na červenou a v protisměru zároveň ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a byl zadržen až společnými silami za použití střelné zbraně. Za tento mimořádný čin byl každému ze strážníků navržen finanční dar z kapitoly 07 Bezpečnost rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2011 ve výši 5.000,- Kč.

Všichni odměňovaní strážníci se svým rozhodným jednáním přičinili o znemožnění další takovéto trestné činnosti zadržených pachatelů, která nemusela vždy skončit pouze finančními škodami, ale mohla mít i fatální důsledky.