Praha 6 otevřela nový park a zámeček Kajetánka

Městská část Praha 6 slavnostně otevřela nově zrekonstruovaný park Kajetánka. Součástí nového parku je také nově zrekonstruovaný objekt zámečku.

Na místě dnešního areálu zámečku Kajetánka se nacházela vinice ve vlastnictví benediktinek z Pražského hradu. Vinice byla později změněna na zahrady a roku 1628 jednu z nich koupila hraběnka z Martinic. Její syn Bernard Ignác Martinic v ní nechal vystavět v roce 1665 kapli Panny Marie, jejíž správu svěřil řádu Kajetánů, kterému současně věnoval celou usedlost zahrnující ovocné sady, vinice, zmíněnou kapli, obytný dům a dvě menší kapličky. Kajetáni zde založili menší klášter, který byl zrušen za vlády Josefa II v roce 1783. Následně koupil usedlost Kajetánka zemský podkomoří Jan hrabě z Hennetu a přestavěl ji na menší zámeček. Později přešla usedlost do majetku Kouniců, kteří zde zřídili anglický park. Kajetánka poté střídala často majitele a od roku 1878 zde byla továrna vyrábějící voskovaná plátna, výletní restaurace i obytný dům. Ve 30. letech Kajetánka patřila místnímu starostovi Kolátorovi, jehož rodině byla po roce 1989 navrácena ve velice špatném stavu. V roce 2011 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy zámečku a revitalizace přilehlého parku.

Návštěvní řád:
 
Vjezd motorových vozidel je povolen pouze osobám provádějícím údržbu parku.
Do parku je také povolen vjezd vozíků zdravotně postižených osob. V areálu je zakázáno nocovat, poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení a vstupovat na hráz a do vodní nádrže.
 
Provozní doba parku:
6:00 – 24:00 hod.
V nočních hodinách od 24:00 do 6:00 je park uzamčen.