Prodej bytů a stanovení nájemného v Praze 6

Pravidla určování výše nájemného i pravidla prodeje bytů Městské části Praha 6 jsou transparentní, přesná a vycházejí především z ohledů na spokojenost a práva jak nájemníků, tak městské části. Zastupitelstvo MČ Praha 6 se touto problematikou bude dnes opětovně pečlivě zabývat.

Městská část Praha 6 je neoprávněně kritizována a napadána za údajné nepřiměřené zvyšování nájemného v bytech městské části. Argumentace, podle které plánované stanovení výše nájemného na Praze 6 neodpovídá vývoji reálných finančních možností většiny občanů a která se odkazuje na pravidla platná v roce 2003, je zcela zmanipulovaná, iracionální a účelová. Již ve zmiňovaném roce 2003 soud konstatoval, že tehdy platná částka 37,07 Kč za metr čtvereční je podle tehdejšího způsobu regulace nájemného protiústavní a na částku samotnou je třeba hledět jako na pokřivenou.

Nájemné v roce 2013 bude v Praze 6 vyměřováno v závislosti na kvalitě domu, bytu, poloze. Vycházíme ze znaleckých posudků, nyní máme hotové čtyři domy a např. u domu v ulici Zikmunda Wintra č. 24 dosahujeme nájemného mezi 95 – 102 Kč/m2.
 
Není vyloučeno, že u bytů ve špatném technickém stavu bude skutečně hrazená částka v roce 2013 nižší, než je tomu doposud. Praha 6 vypisuje výběrová řízení na pronájem bytů a z vyhodnocení výsledků za nejvyšší nabídku v posledních téměř dvou letech, vyplývá průměrná nabízená cena 196 Kč/m2.
 
Pro ty oprávněné nájemce, kteří nevyužijí možnosti byt koupit do osobního vlastnictví se nic nemění. Zůstávají dále nájemci, se všemi právy, ale i povinnostmi, plynoucími z nájemní smlouvy. Městská část Praha 6 umožní výměny bytů těm, kteří budou chtít svůj větší byt vyměnit za menší.
 
Nastavená pravidla prodeje bytového fondu (za cenu dle znaleckého posudku se slevou 35 – 40 %) vylučují, že by si někdo koupil „svůj“ byt za cenu vyšší, než odpovídá jeho tržní hodnotě. Skutečně hrazená částka nájemného pro rok 2013 pak bude činit 3 % z hodnoty bytu stanovené znaleckým posudkem, nejvýše však částku stanovenou ještě podle zákona č. 107/2006 Sb.
 
Prodejní cena metru čtverečního v bytech Městské části Praha 6 bude stanovena znaleckým posudkem. Z několika již provedených posudků vychází cena se slevou zhruba do 25 000 Kč za m2. Průměrná tržní hodnota bytů se za m2 se oproti tomu pohybuje na Praze 6 kolem 57 000 Kč.
 
Pokud jde o pochybnosti o okamžiku, kdy nabyvatel přestává být nájemcem a stává se vlastníkem bytu, ten je právně určen jednoznačně – děje se tak zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Městská část Praha 6 navíc bude uplatňovat pravidlo, že již okamžikem úhrady kupní ceny přestane nabyvatel hradit nájemné.  
 
Vedení Městské částí Praha 6 považuje nadcházející další kolo prodeje bytového fondu za příležitost pro stávající nájemce získat vlastní bydlení za rozumnou cenu a za přínos pro městskou část, které získané prostředky umožní realizovat rozvojové projekty ke spokojenosti všech obyvatel Prahy 6.