Setkání s občany Dolního Sedlce

Ve středu 7. 12. 2011 proběhlo setkání občanů Dolního Sedlce s představiteli MČ Praha 6. Starostka Marie Kousalíková a zbylí přítomní členové vedení radnice s občany diskutovali celkem dvě hodiny.

Ve středu 7. 12. 2011 proběhlo setkání občanů Dolního Sedlce s představiteli MČ Praha 6. Starostka Marie Kousalíková a zbylí přítomní členové vedení radnice s občany diskutovali celkem dvě hodiny.

Setkání se konalo v jídelně firmy Sofil, která byla do posledního místa plná. Občané s představiteli radnice hovořili o dopravní situaci v Dolním Sedlci a přilehlých lokalitách, o stavu chodníků, o problematice výstavby nových domů či o územním plánu.
 
Tím pro rok 2011 setkání s občany končí. Další jsou plánována na rok 2012.