Setkání s občany Hanspaulky a Baby

Ve středu 16. 11. 2011 proběhlo setkání občanů Hanspaulky a Baby s představiteli MČ Praha 6. Zájem o vzájemnou diskusi se starostkou i přítomnými radními byl opět vysoký.

Ve středu 16. 11. 2011 proběhlo setkání občanů Hanspaulky a Baby s představiteli MČ Praha 6. Zájem o vzájemnou diskusi se starostkou i přítomnými radními byl opět vysoký.

Do jídelny ZŠ Hanspaulka, kde se setkání konalo, přišla necelá stovka občanů. Diskutovalo se o tradičních tématech jako dopravní situace, stav vozovek a chodníků, parková zeleň, ale probírala se i stavební a majetková problematika, tunel Blanka či školství.

Setkání s občany Veleslavína a Vokovic: 23. listopadu v 17:00, Jídelna Gymnázia Arabská

Setkání s občany Dolního Sedlce: 7. prosince v 17:00, Jídelna firmy Sofil Praha