SPECIÁL: PREZIDENTSKÉ VOLBY

Volba prezidenta republiky se koná v pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna 2013. Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby se  bude konat ve dnech  25. a 26. ledna 2013.

Voličské průkazy, hlasovací lístky

V Praze 6 je 104 volebních okrsků, k 7. lednu 2013 bylo evidováno 75 335 oprávněných voličů. Dnes končí lhůta pro distribuci hlasovacích lístků. Úřad městské části Praha 6 už zajistil distribuci do schránek občanů.
 
Číslo svého okrsku  a adresu volební místnosti a naleznou voliči např. na obálce, v níž jim budou domů doručeny hlasovací lístky.
 
Jaké doklady k volbám potřebujete?
 
Hlasovací lístky a doklad o totožnosti. POZOR! Akceptován je pouze občanský průkaz, nebo platný cestovní pas. Nelze použít jiný např. řidičský průkaz.
 
Kompletní seznam volebních místností v Praze 6 zde: http://www.praha6.cz/voba_prezidenta.html
 
 
Zároveň Úřad městské části Praha 6 vydal lístky pro 400 osob pro věznici Ruzyně a také pro odhadem 100 voličů v Ústřední vojenské nemocnici. Přibližně 700 občanů už zažádalo o vydání voličského průkazu. Nadále je ve dvoraně v přízemí budovy úřadu otevřena speciální přepážka na vydávání voličských průkazů.
 
Výdej voličských průkazů pro první kolo prezidentské volby bude ukončen ve středu 9. ledna 2013 v 16,00 hodin. Tento termín nelze prodloužit.
 
Přenosné hlasovací schránky
 
Při volbě prezidenta republiky zákon umožňuje občanovi hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Úřad městské části Praha 6 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
 
Úřad městské části Praha 6 přijímá žádosti o hlasování výše popsaným způsobem u odboru vnitřních věcí na telefonních číslech: 220 189 766, 755, 757.
 
Od občana je potřebné získat tato data: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachází a jakým způsobem se okrsková volební komise dostane do domu. Vhodné je uvést i telefonní spojení na žadatele.
 
Úřední hodiny ÚMČ Praha 6 v den voleb
 
Pátek 11. ledna 2013
 
Dvorana:
 
Informační kancelář - ověřování, Czech Point + další služby    8:00 - 14:00
 
Pokladna                                                                            8:00 - 14:00
 
Podatelna                                                                           8:00 - 14:00
 
Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
 
(pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů)            8:00 - 22:00 
 
V době závěrečného proškolení komisí ve dvoraně od 10:30 do 12:30 hodin budeme provoz informační kanceláře (ověřování, Czech Point, el. podpisy a pod.) zajišťovat operativně na dvou přepážkách.
 
Detašovaná pracoviště informačních kanceláří budou zajišťovat provoz v běžném režimu od 8:00 do 14:00 hodin.
 
Sobota 12. ledna 2013
 
Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů 
 
(pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů)         8:00 - 14:00