Spolek břevnovských živnostníků slaví 20 let činnosti

Spolek břevnovských živnostníků o.s. oslaví 17. 11. 2012 20.let od svého založení. Toto kulaté výročí vyvrcholí v pondělí 12. 11. 2012 od 19 hodin , varhanním koncertem v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře. Na tomto koncertě vystoupí Marek Čihař na varhany, dětský sbor ZŠ Marjánka, Chrámový pěvecký sbor při bazilice sv.Markéty a Josef Zámečník na trubku.

 K této pro spolek významné události byl vyroben sběratelský unikát - Ležák Břevnovských živnostníků. Spolek letos vydává také svůj první Spolkový kalendář se seznamem akcí. 

Spolek sdružuje po celou dobu své činnosti živnostníky z Břevnova a okolí. K dnešnímu dni má spolek 35 členů. Členové se nescházejí jen na svých pravidelných schůzích, ale i na kulturních a společenských akcích, které sami také pořádají a to nejen pro sebe, ale i pro veřejnost. 
 
Z akcí pro veřejnost je nejznámější Břevnovské posvícení, jehož letošní 19.ročník navštívilo více než 90000 návštěvníků. Součástí posvícení je akce Kolotoče bez barier. Velikou oblibu mají i další tradiční každoroční akce, které spolek pro veřejnost pořádá jako je Břevnovský masopustní maškarní průvod a bál, pálení čarodějnic u Břevnovského kláštera, rozsvícení vánočního stromu v Břevnově a zájezdy na vánoční trhy do zahraničí.
 
Spolek měl tu čest uspořádat s Prahou 6 historické oslavy k výročí 100.let Břevnova. Další akcí, kterou se spolek navždy zapsal do historie bylo vyhlášení sbírky na obnovu varhan v bazilice sv.Markéty v Břevnovském klášteře. 
 
Spolek chce i následujících letech přispívat ke společenskému životu v Praze 6.