Starostka Prahy 6 osázela letničkami spolu s velvyslanci Mexika a Peru záhony na Vítězném náměstí

Symbolickou výsadbu provedli u příležitosti oslav 90. výročí navázání diplomatických styků s tehdejší Československou republikou. Slavnostního aktu se kromě hlavních protagonistů, starostky městské části Praha 6 paní Marie Kousalíkové, 

Symbolickou výsadbu provedli u příležitosti oslav 90. výročí navázání diplomatických styků s tehdejší Československou republikou.

Slavnostního aktu se kromě hlavních protagonistů, starostky městské části Praha 6 paní Marie Kousalíkové, velvyslance Spojených států mexických pana José Luise Bernala a velvyslankyně Peruánské republiky paní María Landaveri Porturas, zúčastnili i paní Veronika Bajgarová, vedoucí oddělení pro Latinskou Ameriku Ministerstva zahraničních věcí, experti na dějiny Latinské Ameriky a přátelé těchto zemí.
 
Obě velvyslanectví převzala nad těmito záhony celoroční záštitu.