Středoškoláci navrhli trvalkové výsadby u pískovišť

Ve třech vybraných lokalitách na Praze 6 vysadí trvalky podle vlastních návrhů studenti ze Střední odborné školy stavební a zahradnické. Návrhy byly vybrány v soutěži, které se účastnily 3. a 4. ročníky zahradnického oboru.

V rámci této soutěže studenti navrhovali trvalkové výsadby pro tři vybrané lokality na Praze 6. Jednalo se o nepoužívaná dětská pískoviště a jeden nefunkční vodní prvek. Z několika desítek návrhů vybrala komise složená ze zástupců školy, zástupců ÚMČ Praha 6 a jednoho nezávislého odborníka z VÚKOZ (Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích) vítězné návrhy. Jako nejlepší návrh pro osazení bývalého vodního prvku byl vybrán návrh studenta 3. ročníku Petra Jaroše. U bývalého pískoviště na Petřinách bylo vybráno osázení od studentů 4. ročníku Martina Pechoče, Michala Tichého a Jiřího Hájka. U bývalých pískovišť ve Vokovicích se budou realizovat dva vítězné návrhy. Jedno bývalé pískoviště bude osázeno dle návrhu Evy Dobešové ze 4. ročníku, druhá dvě pískoviště budou osázena podle návrhu pracovní skupiny studentů 4. ročníku ve složení: Jakub Horejš, Radek Mašín, Denisa Štoblová a Jiří Hájek.

K vlastní výsadbě - realizaci vítězných návrhů samotnými studenty - dojde na jaře.