Středoškoláci ozdobí květinami Prahu 6

Studenti Střední odborné školy stavební a zahradnické soutěžili v rámci projektu „Květiny dětí“ o to, kdo z nich zkrášlí svým návrhem okolí tří vybraných lokalit v MČ Praha 6. Jde o nepoužívaná dětská pískoviště a jeden nefunkční vodní prvek.

Soutěže se účastnili studenti 3. a 4. ročníku zahradnického oboru, kteří se snažili oživit trvalkami „šedivá“ místa v Praze 6. Vybrány byly lokality v ulici Radimova, K Červenému vrchu a ve vnitrobloku ulice Brunclíkova. Právě tato místa studenti svými návrhy výsadby zkrášlí. Projekt „Květiny dětí“ je výsledkem spolupráce školy a radnice. „Květiny do velkoměsta bezesporu patří. Každého jistě více potěší pohled na pestrobarevné květinové záhony než na všudypřítomná auta. Jsem ráda, že se tímto způsobem mohou prezentovat mladí nadaní studenti, autoři vítězných návrhů. Jejich práce se mi moc líbí a věřím, že ji ocení i naši občané. Květiny na veřejných prostranstvích považuji za součást vyspělé kultury městského prostředí,“ chválí soutěž starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková.

Z několika desítek návrhů vybrala komise složená ze zástupců školy, zástupců ÚMČ Praha 6 a jednoho nezávislého odborníka z VÚKOZ (Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích) vítězné návrhy. Jako nejlepší návrh pro osazení bývalého vodního prvku byl vybrán návrh studenta 3. ročníku Petra Jaroše. U bývalého pískoviště na Petřinách bylo vybráno osázení od studentů 4. ročníku Martina Pechoče, Michala Tichého a Jiřího Hájka. U bývalých pískovišť ve Vokovicích se budou realizovat dva vítězné návrhy. Jedno bývalé pískoviště bude osázeno dle návrhu Evy Dobešové ze 4. ročníku, druhá dvě pískoviště budou osázena podle návrhu pracovní skupiny studentů 4. ročníku ve složení: Jakub Horejš, Radek Mašín, Denisa Štoblová a Jiří Hájek. Projekt „Květiny dětí“ si pochvaluje také ředitel SOŠ stavební a zahradnické Miloslav Janeček: „Hlavní význam spolupráce s Prahou 6 pro naše žáky spočívá v tom, že řeší problém okrasných výsadeb přímo v terénu a nikoliv ve školní lavici.“

Starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková spolupráci se školou chválí: „Na začátku celého projektu mě napadlo, že bychom se nemuseli orientovat pouze na odborníky. Dávat prostor mladým lidem jsem vždy považovala za dobré a v současné době navíc velmi prospěšné pro učňovské školství. Oslovili jsme tedy tuto střední školu a ukázalo se to jako dobrý krok. Do soutěže se zapojilo zhruba 30 studentů, kteří se opravdu snažili. Vybrat vítězné návrhy bylo obtížnější, než jsem čekala. Ve vzájemné spolupráci budeme chtít pokračovat i v budoucnu. Osvědčila se a osobně se těším na reakce občanů, až budou květiny vysazeny. Celkem půjde o 20 druhů květin.“ K realizaci vítězných návrhů, kdy studenti trvalky vysadí, dojde v průběhu jara v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.