Technické vs humanitní obory

Technickému vzdělávání se dlouhodobě nedaří vymanit ze zažité mylné představy veřejnosti o tom, co umožňuje a nabízí studium na strojních fakultách. 

Prvním důvodem může být fakt, že již základní školství je přefeminizované – ženy tvoří přes 85% z celkového počtu učitelů a již zde začíná zárodek toho, aby technické vzdělávání napříč generacemi bylo vnímáno jako něco okrajového – něco, co se nás tak nějak netýká. Vzhledem k faktu, že hospodářství ČR je velmi závislé na průmyslu, které tvoří přes 30% HDP a zaměstnává přes 40% celkové populace – je tento trend neblahým signálem varující před budoucí katastrofou. 
 
Dalším faktem a zároveň komplikací je postupně klesající gramotnost žáků ZŠ. Odhaduje se, že ztráta ČR činí 169mld. Kč/rok. Výuka matematiky je nedostatečná ať už z hlediska její kvality či samotného rozsahu hodin její výuky.  Ve školním roce 2013/14 propadlo u maturit cca 14 000 studentů, z toho 25% z matematiky. 
 
Finálním faktem je, že  od r. 2001 do roku 2014 došlo k úbytku studentů technických oborů v ČR o bez mála 2000! Pro zajímavost celkový počet studentů humanitních oborů za stejné období tedy 2001 - 2014  se téměř zdvojnásobil ze 110 776 na 206 868. To je nárůst o 87%! Je opravdu nezbytné pro potřeby samotné společnosti a potřeby  průmyslové země neustále se zvyšující kapacita pro studia humanitních oborů?