Tříděný odpad se ukryje pod zem

Praha 6 má své první podzemní kontejnery na tříděný odpad. Jsou elegantní a nehyzdí okolí. Zatím jsou na třech místech a brzy přibudou další.„Staré kontejnery působí nevzhledně, podzemní nádoby jsou podstatně elegantnějším řešením. První tři jsme umístili v Dejvicích při ulici Národní obrany, na Vokovické náměstíčko při ulici V Středu a v Čínské ulici v Bubenči.

Praha 6 má své první podzemní kontejnery na tříděný odpad. Jsou elegantní a nehyzdí okolí. Zatím jsou na třech místech a brzy přibudou další.
 

„Staré kontejnery působí nevzhledně, podzemní nádoby jsou podstatně elegantnějším řešením. První tři jsme umístili v Dejvicích při ulici Národní obrany, na Vokovické náměstíčko při ulici V Středu a v Čínské ulici v Bubenči. Do měsíce bude zprovozněno stanoviště na Dejvické v prostoru křižovatky se Čkalovou ulicí,“ oznámil místostarosta pro životní prostředí a dopravu Jan Záruba.

Podzemní nádoby nahradí dosavadní klasické plastové kontejnery. „Jejich nespornou výhodou je, že podzemní nádoby jsou třikrát větší, než klasický kontejner,“ dodává. Očekává se, že se tak nebudou kolem stanoviště na tříděný odpad množit odpadky, které se do kontejneru již nevejdou. Podzemní nádoby jsou navíc odolné proti vandalům, zapalování kontejnerů je v poslední době častým nešvarem.

Nádoby jsou tři – na papír, sklo a plasty. Bohužel nelze do podzemních nádob z  hygienických důvodů umístit kontejner na sběr obalů nápojových kartonů. Velikost vhazovacích otvorů odpovídá velikosti odpadu, který by se měl do nádob odkládat. „Větší odpad by měl být odvezen do sběrného dvora,“  říká místostarosta.

Systém kontejnerů na tříděný odpad často zneužívají některé obchody, které k nim odkládají rozměrné krabice a prázdné obaly. „Některé obchody se naopak zapojují do systému svozu a za úplatu mají povoleno větší odpad ke kontejnerům odložit,“ vysvětluje Hana Pokorná z odboru životního prostředí. Kontejnery se vyprazdňují obdobným způsobem jako nádoby na sklo, hydraulická ruka s hákem vyzvedne celou nádobu ze země a vysype do kontejneru na nákladním voze. Frekvence vývozu závisí na jejich zaplnění, takže je různá podle druhu odpadu a lokality.

Prozatím by je Pražské služby měly vyvážet jedenkrát týdně. Pohledné kontejnery mají jedinou nevýhodu, a tou je pořizovací cena. Jsou mnohem dražší, než běžné plastové. „Celkové náklady na zřízení jednoho stání včetně následného servisu a údržby vyšly u doposud realizovaných stanovišť na 1,8 milionů korun,“ informoval Jiří Beneš z odboru dopravy a životního prostředí Prahy 6. Cena jednotlivých stání se podle něj liší dle nutných zásahů do okolí, tj. případné přeložky inženýrských sítí či následné úpravy povrchu komunikace. Radnice se přesto domnívá, že se tato investice vyplatí a předpokládá, že podzemní kontejnery postupně zřídí i na dalších místech. A to nejen v centrální části Prahy 6. Ročně by mohlo být vybudováno až deset stanovišť.