Udílení Ceny starostky za rok 2011

Výsledky soutěže včetně všech nominovaných staveb budou prezentovány na výstavě "Cena starostky městské části Praha 6 2011" v Písecké bráně ve dnech 19. – 27. 10. 2011. Zároveň je tato výstava součástí nadnárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2011.

 

Nominované stavby: 
 
VILA LOUTKÁŘSKÁ▫ realizace: 2009 -2010 ▫ investor: Eva Otenšlégrová, Jaroslav Otenšlégr ▫  projektant:Ladislav Lábus, Marek Nábělek
 
NOVÁ FAKTULTA  ARCHITEKTURY ČVUT ▫ realizace: 2009 -2010 ▫ investor: ČVUT v Praze ▫ projektant: Alena Šrámková Architekt, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková
 
BYTOVÝ DŮM NAD ZÁVĚRKOU ▫ realizace:2011 ▫ investor: Nad Malovankou spol. s r.o. ▫ projektant:  Znamení čtyř - architekti s.r.o.   
 
DOSTAVBA TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA JANA KEPLERA ▫ realizace: 2009 ▫ investor: Gymnázium Jana Keplera / OMI MHMP ▫  projektant: SPORADICAL architekti
 
ZAHRADNÍ DOMEK V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ ▫ realizace:2011▫  investor: soukromý investor ▫ projektant: atelier a11 Jiří Žentel, Alena Žentelová, Zdeněk Lachout
 
12 LOFTS ul. Dr. Zikmunda Wintra – Bubeneč ▫ realizace:2010 ▫ investor: Hochtief CZ ▫ projektant: John Eisler, spoluautor: Jan Novotný
 
VYHLÍDKA a PETANQUE  AVČ Ladronka  ▫ realizace:2010 ▫ investor: MČ Praha 6 ▫ projektant: Šafer Hájek architekti , O. Hájek, J.Koníř , J. Šafer, L.  Fecsu, T. Pavlík
 
RD DEJVICE NOVÉ VILY ▫ realizace:2009- 2010 ▫ investor: soukromý investor ▫ projektant: ADR - Lapka, Kolář
 
MŠ VELVARSKÁ ▫ realizace:2010 ▫ investor:MČ Praha 6 ▫ projektant: RH - Arch - Rostislav Říha
 
2 ČERNÉ VILY HANZELKOVA UL. ▫  realizace: 2009 ▫  investor: soukromý investor▫ projektant: Fiala, D3A studio     
 
Výherci "Ceny starostky MČ P6" bude ve smyslu usnesení  RMČ P6 č. 734/11  ze dne 11. 8. 2011 předána plaketa k instalaci na nemovitost a motivační peněžní částka.