Unikátní mikrovlnná technologie FUTTEC na opravu výtluků proniká na české silnice

Obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou uspořádala ve spolupráci se společností FUTTEC v Odoleně Vodě předváděcí akci pro zástupce středočeských municipalit. Starostové osmi obcí v čele se statutárním náměstkem středočeské hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martinem Kupkou tak mohli vidět, jak v praxi funguje originální český patent: stroj FT3, jenž má do svého nitra integrovanou mikrovlnnou technologii FUTTEC®. Zařízení umožňuje opravovat poruchy na asfaltových vozovkách rychle a celoročně, včetně zimy. Navíc je oprava trvalá: opravený povrch je totiž homogenní a nevznikají při něm žádné spáry, v jejichž důsledku by se výtluk mohl brzy na vozovce objevit znovu. Důvodem, proč se tento revoluční způsob oprav začíná prosazovat na českých silnicích, je i to, že při něm nejsou potřeba - díky principu technologie a rychlosti provedení - prakticky žádné uzavírky: celá předváděcí akce tak mohla proběhnout za plného provozu bez omezení plynulosti dopravy.

Mikrovlnnou technologii FUTTEC® lze nejefektivněji využít při preventivní údržbě silnic, díky níž se prodlužuje jejich životnost, snižují se celkové náklady na údržbu a zvyšuje se bezpečnost silničního provozu. K dalším výhodám této unikátní technologie patří malé nároky na strojní vybavení, dopravu materiálů a množství lidských zdrojů. Stroj FT3 navíc umožňuje podrobnou pasportizaci a evidenci jednotlivých poruch a následných oprav, určenou pro správce příslušné komunikace.

„Opravy technologií FUTTEC® v současné době zajišťujeme zejména na objednávku regionálních správ ŘSD a regionálních organizací SÚS. Díky naší nedávno uzavřené smlouvě o partnerství se státním podnikem VOP CZ budeme moci nejen českým municipalitám již brzy nabídnout nový stroj FT4. Ten bude třikrát výkonnější než aktuální zařízení FT3: jeden výtluk o ploše 60x80 cm zvládne trvale opravit za pouhých 10 minut. Věříme proto, že to přispěje k širšímu využití technologie FUTTEC® nejen na tuzemských, ale i zahraničních silnicích,“ říká Hynek Schmidt, Business Development Manager společnosti FUTTEC. Iva Cucová, ředitelka MAS Nad Prahou, doplňuje: „Bylo by ideální, pokud by se podařilo najít společnou řeč s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Kdyby si objednala zařízení FT4 na opravu krajských a okresních silnic, přidaly by se i obce a města se svými místními komunikacemi. Naše Místní akční skupina Nad Prahou by pak mohla zorganizovat hromadnou objednávku kvůli snížení administrativní náročnosti a itinerář, aby byly náklady na dopravu co nejnižší. Ideální stav, kdy by stroj byl ve vlastnictví dvou nebo tří MASek, je asi hudbou budoucnosti, ale sdílenou komunální techniku jsme si již vyzkoušeli. Obdobné projekty v naší kotlině úspěšně fungují a odvážní jedinci se u nás také najdou, tak není důvod, proč toho nevyužít.“