V Atelieru Kaštan proběhnou zápisy

Atelier Kaštan zahajuje zápis na 2 - 5ti denní výtvarné kurzy.Kurzy jsou zaměřené na KRESBU, MALBU, KRAJINOMALBU, GRAFIKU, UŽITÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY určené pro děti, studenty, dospělé i seniory. Dále nabízíme DIVADELNÍ DÍLNU pro děti.

Kurzy probíhají během letních prázdnin formou příměstských táborů a jsou podporovány grantem Magistrátu Hlavního města Prahy.

Termíny:

Krajinomalba: 
25.-29.7. 10 -16 nebo 16 - 21 hodin
15.- 19.8. 10 -16 hodin
22. - 26.8. 10 -16 hodin

Kresba a malba, portrét, figura: 15.-19.8. 16 - 21 hodin

Grafika : 1. - 4.8. 16 - 21

Užité výtvarné činnosti: 30. - 31.7. 10 - 17 hodin

Dílna loutkového divadla: 8.- 12.8. 9 - 14 hodin

www.praha6.cz