Vyhlášení architektonické soutěže o „Cenu starostky MČ Praha 6 - 2012“

Rada městské části Praha 6 vyhlašuje třetí ročník soutěže „Cena starostky MČ Praha 6 - 2012“. Cílem této architektonické soutěže je nalézt a ocenit investora stavby, který realizací či rekonstrukcí objektu v  letech 2010-2012 nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí na území Prahy 6. Minulé ročníky vzbudily velkou pozornost. Nominaci do soutěže může podat každý.

"Účelem udělení „Ceny starostky MČ P6 - 2012“ za realizaci stavby je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější novostavbu či rekonstrukci stávajícího objektu, prezentující architektonickou kulturu Prahy 6, a podpořit tak zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb odpovídajících nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti,“ vysvětluje starostka šesté městské části Marie Kousalíková.

Návrhy do soutěže mohou podávat občané i odborná veřejnost v termínu od 15. srpna do 9. září 2012 na adresu tajemníka soutěže. Písemný návrh musí obsahovat označení realizované stavby, adresu stavby, údaje o autorovi, údaje o investorovi a dále stručný popis důvodu, pro nějž je dílo nominováno s ohledem na účel udělení ceny. Návrh by měl obsahovat grafické přílohy a fotografie realizace. Návrhy obdržené po termínu nebudou posuzovány. Vzhledem k překrývajícím se datům pro vyhlášení jednotlivých ročníků cen, může být stavba v užším výběru návrhů nominována na cenu pouze pro jeden ročník ceny.
 
Zasedání poroty se předpokládá v druhé polovině září 2012. Udělení ceny schválené RMČ Praha 6 proběhne v rámci samostatné výstavy nominací nebo v rámci výstavy „Bienále rozvojových programů - Praha 6 mění tvář VI.“ v galerii Chodník na nám. Svobody a ve Skleněném paláci během října 2012. Vybraná realizace stavby bude oceněna finanční odměnou, označena plaketou „Cena starostky MČ P6 - 2012“ a zveřejněna na internetových stránkách městské části, v novinách „Šestka“, případně v dalších médiích.
 
Pro posouzení předložených návrhů jmenovala RMČ P6 porotu ve složení:
Prof. Ing. arch. Petr Ulrich, doc. Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Zdeněk Lukeš, doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ing. arch. Jakub Našinec (arch. dílo oceněno v r. 2011); náhradník poroty doc. Ing. arch. Lubomír Pata.
 
Tajemník poroty: Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ P6. Návrhy do soutěže podávejte na email: bberanek@praha6.cz nebo na cenastarostky@praha6.cz.