Výstava Střední umělecké školy Designu

Zveme Vás na výstavu "Práce studentů" soukromé Střední umělecké školy Designu, s.r.o. Vernisáž k zahájení výstavy proběhne v pondělí 6. března 2017 v 17 hodin. Výstavu zahájí akad. mal. Jaroslav Klát, ředitel školy.  

Výstava i vernisář proběhne v Galerii Šestka.

Soukromá Střední umělecká škola Designu s.r.o., je tradiční uměleckou školou, vychovávající absolventy jednotlivých oborů volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Byla založena v roce 1990. Letošním rokem tedy završuje 25 let své činnosti a v současné době má i mezinárodní složení studentů. Každý student je formován po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.

Na výstavě v Galerii Šestka představíme výběr z ročníkových prací, kde budou prezentovány všechny studované obory naší školy. Konkrétně Ateliér Užité malby, Ateliér Grafického designu a Ateliér Modelářství a návrhářství oděvů. Představena budou i díla nedávných absolventů, kteří nyní úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách. Výstava tedy nemá tematické zaměření, nýbrž bilancuje aktuální dění a tendence na půdě školy.

http://www.oc-sestka.cz